Zwolnienia z kasy fiskalnej 2016 rozporzadzenie

Pomimo, iż potrzebę posiadania kasy fiskalnej novitus deon w ról gospodarczej obejmuje jeszcze większą rzeszę przedsiębiorców, zazwyczaj są możliwe wedle obowiązujących przepisów zrezygnowania z obecnego celu.

Utrata uprawnienia do takiego rozwiązania, może działać około 100 tysięcy polskich podatników. Od 1 marca 2015 roku obowiązek wykorzystywania tych urządzeń dotyczy między innymi podatników świadczących usługi z obszaru naprawy silników, usługi fryzjerskie, kosmetyczne, usługi związane z wyżywieniem, usługi prawnicze, doradztwa podatkowego oraz lekarzy. A kto tak tak nie musi posiadać kasy fiskalnej? Między innymi działają one zwolnień przedmiotowych, przysługujących do dużych czynności. Podatnik wykonujący prace zwolnione przedmiotowo nie wymaga ich zapisywać na kwocie fiskalnej. Kto nie musi mieć kasy fiskalnej: dostawa usługi lub świadczeń z zakresu usług nadawczych, usług elektronicznych, usług związanych z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, energią elektryczną, parą wodną, paliwa gazowe, wodą w budowy naturalnej, usługi połączone ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne, usługi powiązane ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych, usługi powiązane z obróbką odpadów, usługi połączone z przetwarzaniem odpadów niebezpiecznych, usługi związane z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych, transport kolejowy, miejski i podmiejski, usługi pocztowe i kurierskie, pomoce w zasięgu noclegów, usługi dostarczane przez hotele, motele i pensjonaty,usługi telekomunikacyjne, usługi internetowe, usługi ekonomiczne oraz ubezpieczeniowe, wynajem oraz usługi zarządzania nieruchomościami, usługi powiązane z biegiem rynku nieruchomości, czynności notarialne, usługi powiązane z zachowaniem porządku, usługi administracji publicznej, usługi archiwów, organizacje członkowskie, usługi świadczone przez organizacje i systemy eksterytorialne.

Podatnicy wykonujące przedmioty wysoce wymienione, mogą także korzystać ze zdjęcia przedmiotowo-podmiotowego. Podstawa do tego zwolnienia przysługuje ze powodu na budowę sprzedaży podatnika. Jeśli zwrot z czynności wymienionych miał w dawnym roku ponad 80% całości obrotu, podatnik może czerpać ze opóźnienia z kas dla całości sprzedaży.