Ziemia planeta roslin

Atmosfera, czyli powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, może stanowić modna za niewybuchową lub wybuchową. Za niewybuchową uznawana jest w sprawy, jeśli nie dają w niej żadne czynniki wybuchowe, co umożliwia wykorzystywanie w niej jakichś standardowych produktów.

Ale za wybuchową, kiedy prezentują w niej elementy w stron gazu lub pyłu, które ewentualnie można pozwolić za wybuchowe. Atmosfera wybuchowa nazywana jest i mianem strefy zagrożonej wybuchem. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem rozgrywa się w oparciu o klasyfikację na bazie prawdopodobieństwa oraz momentu bycia atmosfery wybuchowej. Możemy więc mówić albo o palnych gazach, mgłach i parach palnych cieszy, albo o palnych płynach.

Pale gazy, mgły i pary palnych cieczy różnią się na trzy strefy: - strefę 0 - wyróżnia się tym, iż jest przestrzenią, w jakiej jeszcze pożądaj przez duże czasy występuje atmosfera wybuchowa zawierająca substancje palne pod postacią gazów, mgieł i par, - strefę 1 - w jakiej te substancje palne występują ale czasami, w trakcie prawidłowego działania, - strefę 2 - w jakiej atmosfera wybuchowa nie występuje podczas normalnego działania, i gdy występuje - trzyma się przez bliski czas.

Natomiast palne płyny wyodrębniają takie strefy jak: - strefa 20 - w jakiej atmosfera wybuchowa pod postacią obłoku palnego pyłu jest stale pożądaj przez duże czasy, - strefa 21 - w jakiej obłok palnego pyłu może przyjść momentami w trakcie prawidłowego działania, - strefa 22 - w której obłok palnego pyłu nie leży w trakcie prawidłowego działania, i jeżeli wystąpi - uważa się wyłącznie przez bliski czas czasu.

Występowanie stref zagrożenia wybuchem wymaga szczególnego przestrzegania norm zabezpieczenia oraz higieny pracy.