Zawor bezpieczenstwa 6301

Głównym celem montażu zaworu bezpieczeństwa jest zapewnienie rozmaitych urządzeń przed nagłym skokiem ciśnienia powyżej dopuszczalnego ciśnienia roboczego. Projektant dobiera konstrukcję, czyli typ zaworu i jego odpowiednią wielkość. Otóż typ zaworu bezpieczeństwa chce od rodzaju płynu wewnątrz aparatury (gaz, ciecz, para wodna, powietrze etc.), natomiast stanowi zarówno uzależnione od jego parametrów i sposobu zabezpieczanego urządzenia. Natomiast wielkość zaworu jest zupełnie związana z wymaganą przepustowością, która składa ilość strumienia płynu, który musi przepłynąć przez dany zawór bezpieczeństwa. Wszystkie zasady doboru zaworu bezpieczeństwa dla kotłów wodnych są omówione w przepisach Urzędu Dozoru Technicznego.
Zadaniem zaworów bezpieczeństwa jest warta urządzeń i rurociągów przed negatywnymi skutkami gwałtownego wzrostu ciśnienia, jakie może doprowadzić do odpowiednich uszkodzeń. Z kolei najczęstszymi przyczynami powstawania za dużych ciśnień są uderzenia wodne i awarie armatury odcinającej bądź narzędzi automatycznej regulacji.

Rodzaje zaworów
Zawory bezpieczeństwa ze względu na sposób działania, można rozłożyć na dwa rodzaje:

 

Zawory niskociśnieniowe – traktowane jako dania chroniące przed skutkami powstania tzw. uderzenia hydraulicznego.
Zawory wysokociśnieniowe – w konstrukcjach tej liczbie wyróżnia się zawory bezpieczeństwa dwojakiego typu;

 

zawory ciężarkowe – gdzie siła dociskająca grzybek do centra zaworu wywierana jest przez ciężar,
zawory sprężynowe – wpływ na grzybek kupowany jest poprzez sprężynę zamontowaną w zaworu.

W relacji od typie konstrukcji, wysokociśnieniowe zawory bezpieczeństwa typu ciężarkowego można podzielić także na dźwigniowe i bezdźwigniowe. W zaworze bezpieczeństwa typu bezdźwigniowego ciężar dany jest współosiowo na trzpieniu wyprowadzonym w istoty grzybka. Wówczas warunkiem otwarcia zaworu bezpieczeństwa jest zrównoważenie siły ciężkości robiącej na bagaż oraz siły parcia wody lub powietrza idącej na grzybek. Chociaż w zaworach dźwigniowych ciężarek uważa się na ramieniu dźwigni, i otwarcie zaworu następuje po zrównoważeniu momentów sił ciężkości i parcia liczonych względem osi dźwigni.