Zasady bezpieczenstwa blos

Coraz częściej poruszanym wydarzeniem w obrębie BHP jest atex dust extraction, czyli odpylanie razem z informacją ATEX (z angielskiego ATmosphere EXplosible). Dyrektywa ATEX jest przepisem prawnym Unii Europejskiej, opowiadającym o standardach, jakie muszą wykonać produkty brane w powierzchniach niebezpiecznych, głównie narażonych na wybuchy.

Obecnie wszystkie urządzenia wyprodukowane na terenie Unii Europejskiej niebezpieczne powinny mieć zgodę z dyrektywą ATEX. Przede każdym ATEX narzuca rodzaj zastosowanych materiałów, a ponadto zastosowaną konstrukcję. Urządzenia realizujące tą zasadę są oznakowane symbolem CE. Za klasyfikację ryzyk i nadawanie oznaczeń dla konkretnego towaru zobowiązany jest jego producent. Odpylacze są urządzeniami szeroko branymi w przemyśle. Głównie są do robienia drobnych cząstek pyłów. Między innymi wykorzystywane są przy obróbce metali przy szlifowaniu, wykańczaniu odlewów, piaskowaniu, polerowaniu. Odpylacze przyjmuje się także przy obróbce drewna, a konkretniej przy odciągu pyłów a przy obsłudze materiałów sypkich, głównie proszków chemicznych. Istnieje cała procedura dotycząca oceny zgodności produktów w kontekście bezpieczeństwa wybuchowego. Przeważnie takiej oceny dokonuje niezależna jednostka notyfikowana. W czasie takiej oceny zgodności powstaje cała dokumentacja techniczna zawierająca między listę dyrektyw, z jakim stanowi prawidłowe urządzenie, listę dokumentów, którą uwzględniono przy pracy urządzenia. W dokumentacji winnym stanowić więcej zawarte będące informacje: siła i kategoria urządzenia, maksymalna temperatura powierzchni urządzenia, zastosowane zabezpieczenia przeciwwybuchowego. ATEX należy dopasować do wymogów dużego przedsiębiorstwa i organizować na miarę jego możliwości wydajnych i logistycznych oraz kadrowych. Koszt stosowania dyrektywy ATEX jest stosunkowo prosty w porównaniu do zagrożeń wykonanych przez wybuchy.