Zagadki o ubraniach dla dzieci

Realne zagrożenie wybuchem rośnie w razie zapylenia powietrza różnego typie pyłami. Potrafią wówczas być pyły pochodzenia drzewnego, pyły miału węglowego czy farb proszkowych. W końca dużej koncentracji drobnych ziaren pyłu różnego pochodzenia może dotrzeć do eksplozji. Zapłon prawdopodobnie żyć dostarczony przez otwarty ogień, iskry elektryczne, prądy elektrostatyczne lub też elementy maszyn, jakie są rozgrzane do wielkiej temperatury.

Aby zmniejszać ryzyko wybuchu i eksplozji przydatne są instalacje odpylania.Największa skuteczność instalacji odpylania zapewniają odciągi miejscowe, które mogą przybrać postać ramion samonośnych, ssaw czy okapów, które wrzuca się blisko źródła emisji zanieczyszczeń. Każde skupisko pyłu winno stanowić na bieżąco usuwane, tak żebym nie doszło do podejmowania się i powtórnego osiadania pyłu. Konieczne istnieje i regularne opróżnianie zbiornika na pył.

Instalacje odpylania wymagają istnieć zgodne z zasadą atex. Podaje się wentylatory i filtry, które są dobre z obecnymi normami. Instalacja atex (atex installation) w oryginalnej wersji buduje się z paneli eksplozyjnych, które mają filtr przeciwwybuchowy. Filtry potrafią być jednorazowe lub mogą nadawać się do częstego użytku. Eksplozja miału w instalacji sprawia, że membrana ciągnie się, gazy wybuchowe produkują się do atmosfery w taki rodzaj, że nie przylega do uszkodzenia filtra.

Opcjonalnym wyposażeniem instalacji odpylania potrafią istnieć systemy gaszenia iskier lub nowe systemy gaszenia iskier we wnętrzu instalacji przy zastosowaniu dwutlenku węgla. Klapy zwrotne powinny stanowić ulokowane na kanałach wentylacyjnych dostarczanych do filtra. Zadaniem klap jest chronienie rozprzestrzenianiu się płomienia w instalacji.