Zabezpieczenie zakladu produkcyjnego

W jaki sposób papierowy dokument w zakładzie produkcyjnym może zabezpieczyć przed wybuchem? Może, pod warunkiem, że wszyscy zainteresowani znają treść tego dokumentu i potrafią się do niego zastosować nie tylko w sytuacji awaryjnej, czyli zagrożenia wybuchem lub w trakcie wybuchu, ale także podczas codziennych prac produkcyjnych odbywających się na terenie zakładu.

Explosion safety document to opracowanie dokumentu bezpieczeństwa przeciwwybuchowego, który zakłada konieczność poznania od wewnątrz całej struktury zakładu. Osoba, która opracowuje taki dokument musi wiedzieć, jakie działania mają miejsce na terenie zakładu, jakie materiały, surowce i maszyny są w nim wykorzystywane na co dzień. Mało tego, musi znać rodzaj i sposób działania wszelkich systemów zabezpieczających występujących na terenie zakładu, na przykład systemów wentylacyjnych, przeciwpożarowych i innych.

Analiza i ocena ryzyka wybuchu jest szczególnie istotna w fabrykach, które wykorzystują niebezpieczne substancje wybuchowe. Chyba każdy z nas zna temat wybuchu elektrowni atomowej, na której to szczególnie wzorujemy się robiąc wszystko, by zapobiec kolejnej takiej podobnej katastrofie. Tam, gdzie wykorzystuje się substancje łatwopalne i inne aktywne substancje chemiczne oraz urządzenia mogące ulec samoczynnemu wybuchowi, konieczne jest zamontowanie systemów minimalizujących straty w przypadku takiego wybuchu. Na szczęście dziś mamy dostęp do najróżniejszych systemów ostrzegania, nie dopuszczania do wybuchu, ale również tłumienia jego skutków. Zabezpieczenie zakładu produkcyjnego dokumentami bezpieczeństwa przeciwwybuchowego, to opracowanie systemów ostrzegawczych oraz tłumiących wybuchy, wdrożenie ich i przeszkolenie personelu w zakresie BHP. Ważne jest, aby personel wiedział jak się zachować w wypadku wybuchu, oraz czego nie powinien robić pod żadnym pozorem, by do niego nie dopuścić i nie doprowadzić do prawdziwej katastrofy.