Wyposazenie restauracji hotelowej

Dyrektywa ATEX zwana także Dyrektywą nowego stanowiska jest materiałem, którego nadrzędnym obiektem jest zbliżenie przepisów prawych państw członkowskich Unii Europejskiej w obrębie systemów ochronnych i urządzeń, które brane są w strefach zagrożonych wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Informacja ta przede każdym określa podstawowe wymagania bezpieczeństwa, szerokie obszary wyrobów, a także sposoby wykazywania współprac z zwykłymi wymaganiami bezpieczeństwa. Istotną pracę w zasadzie odgrywają normy europejskie, które szczegółowo opisują techniczne sposoby wykazywania współpracy z zastrzeżeniami bezpieczeństwa. Razem z informacją, jeżeli towar jest porównywalny z regułą to domyśla się jego synchronizacja z zwykłymi wymaganiami bezpieczeństwa. Wspólne wymagania atex dotyczące urządzeń oraz systemów ochronnych dawanych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem dostają się w Załączniku II Dyrektywy. Mowa jest tam o wymaganiach ogólnych, doborze materiałów, planowaniu i budowie, potencjalnych źródłach zapłonu, zagrożeniach powstających z działań zewnętrznych, wymaganiach dotyczących urządzeń bezpieczeństwa oraz integracji wymagań zapewniających bezpieczeństwo systemu. Razem z wskazaniami producent musi myśleć o tym żeby zapobiegać wytwarzaniu atmosfery wybuchowej przez narzędzia oraz układy ochronne, zapobiegać zapalaniu atmosfery wybuchowej, powstrzymywać lub ograniczać wybuch. Urządzenia oraz systemy ochronne winnym istnieć tak zaprojektowane, aby jak dużo zapobiegać możliwościom powstania wybuchu. Powinny być zakładane ze znajomością wiedzy technicznej. Również stron oraz podzespoły urządzeń muszą działać stabilnie i zgodnie z instrukcją producenta. Wszystkie urządzenie, system ochronny i aparatura powinno stanowić oznakowanie CE. Materiały wykorzystywane do instalacje urządzeń czy systemów ochronnych nie mogą stanowić łatwopalne. Pomiędzy nimi oraz treścią nie mogą występować żadne reakcje, które potrafiły sprawić potencjalny wybuch. Dania oraz sposoby ochronne nie mogą dać uszkodzenia lub innych obrażeń ciała. Muszą zapewniać, że w rezultacie ich odbierania nie powstaną zbyt duże gorączki i promieniowanie. Nie umieją pracować zagrożeń elektrycznych zaś nie mogą prowadzić sytuacji niebezpiecznych.