Wymien srodki gasnicze

Pożary można gasić na chwila sposobów, wszystko zależy a z różnych czynników. Wśród nich chodzi wymienić materiał palny, jego część i rozdrobnienie oraz właściwości pożarowe. Znaczenie ma jeszcze czas, który upłynął od momentu wzniecenia ognia. W jakich sytuacjach sprawdzi się jednak gaszenie parą wodną?

Steam fire extinguishing to gaszenie parą wodną, które liczy na rozcieńczeniu palnych gazów w powierzchni spalania a na obniżeniu stężenia tlenu do cen, w której spalanie stoi się niemożliwe. Stężenie tlenu, w którym proces spalania zostaje zahamowany, uzyskuje się dopiero przy 35% stężeniu pary wodnej w mieszaninie gazów i par w dziedzinie spalania. Warto także dodać, że najlepsze wyniki gaśnicze ma się przy stosowaniu pary nasyconej, podawanej pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.
Pożary, występujące w pomieszczeniach zamkniętych, wyróżniających się objętością około 500m3, najczęściej wymagają gaszenia parą wodną. Gdzie ale najczęściej poleca się parę wodną do gaszenia pożarów? Bez wątpienia, piana jest niezastąpiona w suszarniach materiałów łatwopalnych oraz suszarniach drewna. Para wodna kierowana istnieje także do zabezpieczania pożarów w przepompowaniach produktów naftowych, do zabezpieczania kotłów wulkanizacyjnych, kolumn rektyfikacyjnych czyli do zabezpieczania pożarów statków. Gaszenie parą zbiera się też przy gaszeniu pożarów cieczy, których temperatura wynosi co kilka 60°C. Warto wiedzieć, że gaszenie bądź te zabezpieczenie miejsca pożaru z zachowaniem pary wodnej, będzie obecnym niezwykle skuteczne, im cenniejsza będzie temperatura zapłonu cieczy. W przypadkach pożarów gazów, para wodna również przejawia się pomocna, jednak tylko w wnętrzach zamkniętych o niskiej kubaturze. Ponadto, pary wodnej bierze się i do ugaszania pożarów ciał stałych, takich jak urządzenia elektryczne czy komputerowe.
Warto mieć, że para jako sposób gaśniczy, nie może być łączona na łatwych przestrzeniach. Przecież nie tylko. Pary wodnej nie należy stosować w przypadkach, gdy wymagane są duże efekty chłodzenia. Ponadto, pary nie dopasowuje się też w mieszkaniach, w których pewno ona spowodować poparzenia spotykających się w nich pracowników.
Korzystając pary wodnej nie można jednak zapominać o bezpieczeństwie. Para wodna jest bowiem środkiem, jakim można szybko się poparzyć. Gaszenie parą wodną zbiera się jeszcze z ryzykiem zamglenia powierzchni i zawilgocenia powietrza.