Wentylacja zary

http://erp.polkas.pl/erp-nowa-jakosc-rozwiazan-aplikacji-erp-w-chmurze/Cloud collaboration - nowa jakość rozwiązań erp w chmurze | Systemy ERP | POLKAS

Błędne zainstalowanie odpylania oraz centralnego odkurzania powoduje wielkie zagrożenie wybuchem. Dlatego każda instalacja musi być przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi normami ustanowionymi w zasadzie ATEX tzw. atex installation.

Identyfikacja oraz ocena ryzyka wybuchu Aby wybrać dobre metody ochrony instalacji przed wybuchem musimy zidentyfikować, a i uznać jej najczulsze punkty. W ostatnim punktu przeprowadzamy tzw. ocenę ryzyka wybuchowego na stanie wykonawczym. Fakt ten znaczy dla biura zatrzymującego się projektem zbiór wszystkich zaleceń. Po ich nauczeniu do programu zostanie przygotowana ostateczna ocena ryzyka wybuchowego lub dokument zabezpieczenia przed wybuchem.

Zminimalizowanie ryzyka wybuchu W obiektu zmniejszenia ryzyka wystąpienia wybuchu, w budowanych instalacjach, polecane są takie rozwiązania jak: antystatyczne lub przewodzące wkłady przeznaczone do filtracji, elektryczne i nieelektryczne wyposażenie z certyfikatem ATEX, dopasowaną aparaturę kontrolną oraz pomiarową, uziemienia.

Minimalizacja skutków wybuchu Z istoty sprawie nie jest możliwe by do indywidualnego końca wyeliminować ryzyko wybuchu. Stąd też, zgodnie z wymogami obu dyrektywy ATEX, w  instalacjach wykorzystuje się zabezpieczenia przeciwwybuchowe.

Dostawy wdrażania odpylania oraz centralnego odkurzania tworzone są w zespole „pod klucz”. Świadczy to, iż specjaliści biorą pełną odpowiedzialność za kompleksową realizację każdego z stanów inwestycji – od projektu, przez produkcję każdych składników systemu, po montaż oraz uruchomienie nowo zamontowanej instalacji.

Oszczędność poprzez optymalizację Szczególny nacisk został zamontowany na optymalizację instalacji filtrujących pod kątem efektywności energetycznej, a też skuteczności odpylania. Działania te służą pożądany rezultat finansowy, a przede wszystkim dodają się do ochrony środowiska naturalnego naszego świata.

Skuteczne, i dodatkowo bardzo efektywnie Materiał filtracyjny jest najważniejszy czynnik skutecznej, zaś tym jednym sprzyjający naturze element instalacji odpylania oraz centralnego odkurzania. Dobrze dobrany gwarantuje wysoką czystość odpylonego powietrza nie biorąc pod opiekę warunków pracy. Tylko dlatego inżynierowie za wszystkim razem dobierają to pod kątem danej inwestycji.