Uziemienie film

Zadanie uziemienia elektrostatycznego polega na zmniejszeniu ryzyka powstania wybuchu palnych substancji, na produkt przeskoku iskry elektrostatycznej. Najczęściej wdraża się go w zakresie transportu i obróbki palnych gazów, proszków i cieczy.

Uziemienie elektrostatyczne że tworzyć różną postać. Najłatwiejsze oraz nieco skomplikowane modele układają się z zacisku uziemiającego i z przewodu. Bardziej mocne i rozbudowane technologicznie są wyposazone w tryb ochrony stanu uziemienia, dzięki któremu dopuszczalne jest dozowanie lub transport produktu, wtedy gdy uziemienie stało w wyraźny sposób podpięte.

Uziemienia elektrostatyczne przeważnie są wprowadzane w ciągu załadunku lub rozładunku cystern kolejowych, drogowych, zbiorników, beczek, tzw. big-bagów czy elementów instalacji procesowych.

W skutku napełniania lub opróżniania zbiorników o różnej zawartości (np. zbiorników z proszkami, granulatami, cieczami) mogą powstać groźne naładowania elektrostatyczne. Źródłem ich powstawania że stanowić jeszcze mieszanie, pompowanie lub rozpylanie substancji łatwopalnych. Ładunki elektryczne powstają poprzez kontakt lub przebieranie się poszczególnych cząstek. Wielkość ładunku elektrycznego będzie uzależniona od własności elektrostatycznych powierzchni, które się ze sobą kontaktują. W produktu naturalnego i szybkiego związku z uziemieniem lub nienaładowanym problemem może powstać krótki impuls prądowy, który będzie zauważalny w budowy iskry. Brak opiek nad rozładowaniem iskrowym może tworzyć zapłon mieszaniny gazów i powietrza, co świadczy eksplozję lub duży wybuch. Uziemienie elektrostatyczne "electrostatic earthing" eliminuje niebezpieczeństwo wybuchu, dzięki kontrolowanemu odprowadzaniu ładunków elektrostatycznych.