Transport towarow niebezpiecznych a ochrona srodowiska naturalnego w polsce

Zagadnienia bezpieczeństwa oraz warty praktyce w przemyśle są głównie związane z pomocą środowiska naturalnego. Spróbujmy zatem przybliżyć jak UE unormowała przepisy związane z  bezpieczeństwem przemysłowym na zasadzie studium przypadku -  atex case studies.

Ze powodu na fakt, że ogromna część maszyn, a ponadto narzędzi jest oddana do działania działalności w kopalniach węgla kamiennego, w których może spotkać zagrożenie wybuchem metanu i pyłu węglowego, w konkretnej instytucji omówiono dyrektywę 94/9/WE, która stosuje się do tych zagrożeń.

W marcu 1994 roku Parlament Europejski, a też Rada przyjęły dyrektywę tzw. nowego rozwiązania 94/9/WE w sprawie unormowania przepisów prawnych krajów członkowskich dotyczących urządzeń i systemów ochronnych, jakie są dane do gruncie w atmosferze potencjalnego zagrożenia wybuchem, która stanowi nazywana dyrektywą atex.  Realizując zapisy artykułu 100a Traktatu Rzymskiego podstawowym celem tej reguły jest zapewnienie bezproblemowego przepływu towarów, jakie dadzą znaczny stopień ochrony przeciwwybuchowej. Jednakże owa zasada nie była skłonnym etapem z poziomu harmonizacji ochrony przeciwwybuchowej w Grup Europejskiej. Od niemal dwudziestu lat wszyscy potrzebowaliby zaadaptować się do kilku zasad tzw. starego podejścia dotyczącego wolnego handlu towarami ujętymi teraz w dyrektywie ATEX.

Dyrektywa 94/9/WE była zajęta w istnienie z 1 lipca 2003 r., zastępując dyrektywy podejścia starego 76/117/EWG i 79/196/EWG, dotyczące urządzeń elektrycznych, które są dane do celu w przestrzeniach, jakie są zagrożone atakiem na wielkości i dyrektywę 82/130/EWG, która zajmuje urządzeń elektrycznych oddanych do grania w strefach zagrożonych wybuchem we pomieszczeniu kopalń gazowych. Procedury oceny zgodności na platformie starego podejścia, były połączone tylko z narzędziami elektrycznymi, które wymagały wykonać wszystkie dokładnie sprecyzowane wymagania bezpieczeństwa. Badania wykazały, że dania elektryczne są źródło zapłonu ale w połowie sukcesów. W związku spośród tym, znaczone w zasadach starego podejścia zagrożeń jedynie natury elektrycznej jest kilka odpowiednie do zdobycia maksymalnego zakresu ochrony, który jest chciany przez rozporządzenie 100a Traktatu Rzymskiego.