Tlumacz liczb

novitus mała plus e

Chyba najbardziej charakterystycznym błędnym przekonaniem dotyczącym pracy tłumacza stanowi wówczas, że może istnieje dosłowne tłumaczenie między dwoma dowolnymi językami, co czyni przekład procesem prostym i mało automatycznym. Niestety, realia zapoznają się wręcz przeciwnie, zaś procedura tłumaczenia praktycznie zawsze obfituje zarówno w szanse, jak również częstokroć zachodzi zjawisko nieumyślnego mieszania idiomów oraz rodzajów użycia obu języków. Wielu młodych w bezpośrednich zawodu tłumaczy wychodzi z błędnego założenia, że ich profesja określana jest do grup nauk ścisłych i niesłusznie zakładają, że istnieją ścisłe kontakty między określonymi terminami i zwrotami w różnych językach. Dodatkowym nieporozumieniem jest prawo, iż istnieją pewne formy tłumaczenia, które można powielać niczym w kryptografii.

Praca tłumacza dobrze nie polega jedynie na bezrefleksyjnym kodowaniem i dekodowaniem pomiędzy językiem źródłowym a docelowym przy zastosowaniu słownika jako pomocy naukowej, albowiem działanie autora przekładów w jak nie przypomina funkcjonowania translatora. Miewamy niekiedy do tworzenia z tłumaczeniami maszynowymi (zwanymi też tłumaczeniami automatycznymi bądź komputerowymi), czyli tekstami przetłumaczonymi automatycznie przez program komputerowy. Choć technologia translatorów jeszcze jest unowocześniania i wdrażane są nowoczesne rozwiązania, to szkolenie maszynowe nadal nie reprezentują satysfakcjonującego poziomu. Niemniej jednak, coraz częściej przypisywane jest specjalistyczne oprogramowanie wspierające tłumaczenie (ang. computer-assisted translation – CAT), które ułatwia proces wykonywania przekładu przez tłumaczy.

O profesjonalistów w pełnych miastach jak Warszawa nie trudno, chociaż oddawanie to zajęcie skomplikowane, które musi od autora przekładu wielkiej wiedzy, dużego zainteresowania i przygotowania merytorycznego. Między poddawanymi tłumaczeniu językami są jednak różnice stylistyczne oraz interpunkcyjne, które jeszcze komplikują procedurę przekładu. Wśród problemów językowych, na jakie natrafia tłumacz angielskiego wyróżnia się zjawisko tzw. interferencji językowej, czyli nieświadome łączenie cech języka podstawowego i ostatniego w znakach pozornie podobnie (np. angielski przymiotnik pathetic nie oznacza patetyczny, tylko żałosny). Czasem wyrazy wynikające z różnych języków brzmią prawie jednakowo, natomiast ich znaczenia składają się zupełnie inne, dlatego tłumacz pragnie być wykwalifikowany nie tylko pod względem lingwistycznym, ale jednocześnie pod kątem znajomości dorobku kulturowego użytkowników określonej mowy.