Szara strefa unia europejska

Rozmiar szarej strefy w Polsce stanowi niemały problem. Nasz kraj zmaga się spośród nim łatwo od zawsze, z odwrotnymi skutkami. Jakkolwiek dość dobrze wydajemy na tym miejscu w zestawieniu z drugimi państwami dawnego bloku wschodniego, ale do poprzedniej Europy cały etap istnieje znacznie mocno.

http://www.polkas.pl/Pl/oferta/szuflady_kasowe/1/

Uważam, że szarej powierzchnie nie zlikwidują działania represyjne, jak kary za brak posiadania kasy fiskalnej posnet revo. Jedynym środkiem jest edukowanie społeczeństwa, a zatem konsekwentne uświadamianie, że uczestniczymy w ramach grupy i iż to, co jest dla grupy dobre i nam samym przynosi korzyści. Co wysoce trzeba odzyskać zaufanie wszystkich do państwa - dużo powtarza się, głównie w zbuntowanych przeciwko systemowi środowiskach, że państwo nas okrada. Głoszący tę tezę przedsiębiorcy zaliczają się nie dostrzegać ogromnych inwestycji infrastrukturalnych, wskutek których dowcipy o naszych drogach zupełnie podziały na mocy. Podobnie politycy prezentujące takie postępowanie. Nieodpowiedzialne głoszenie populistycznych haseł spotyka się niestety z ogromnym odzewem, zwłaszcza wśród młodych ludzi, którzy zachwyceni ich graniem nie zastanawiają się ponad tym, co naprawdę rzeczywiście się za nimi zawiera. Praktyka uczy, że nieuczciwi wobec państwa przedsiębiorcy zawsze znajdą rób na to, żeby obejść system. Są tutaj zresztą wsparcie ważnej dawce swoich klientów, którzy mimo kampanii społecznych, uważających na planie tworzenie nawyków zbierania paragonów, wciąż podatki używają jako bandycki haracz, i tenże paragon jako niepotrzebny śmieć. Co z obecnego, że rząd zaordynuje wysokie kary za brak bycia kasy fiskalnej, skoro egzekwowanie tych kar będzie trochę skuteczne? Mimo wszystko sytuacja nie jest zupełnie aż tak niska, kiedy można by na zasadzie powyższych konstatacji sądzić. Zaufanie Polaków do małżeństwa także do siebie nawzajem rośnie - proces ten wynika powoli i nieregularnie, jednak mając pod opiekę te dwadzieścia sześć lat, tendencja jest naturalna. Myślę, że wraz z rozwojem finansowym i mentalnym kraju coraz mniej typów będzie umieszczało się rządzą krótkoterminowych zysków, i jeszcze dużo - elementarną uczciwością. Nawet jeśli zdarzają się tąpnięcia, jak ostatnia zmiana władzy, nie zmienia to faktu, że jesteśmy mądry, choć ciężko doświadczony naród również nie zniszczymy tego, co zbudowaliśmy po roku 1989. I że Polska nadal będzie prawie Europy niż Rosji.