Systemy odpylajace

Na targu istnieje wiele firm specjalizujących się w dostarczaniu całych instalacji odpylania i transportu pneumatycznego we jakichkolwiek gałęziach przemysłu. Ważnym z punktów strategii tworzenia jest reklama doświadczonych i oryginalnych systemów odpylania i transportu pneumatycznego, które są przeznaczone także dla większych zakładów kiedy i delikatnych przedsiębiorstw rzemieślniczych.

Instalacje odpylające działają od nastoma lat w kilkudziesięciu zakładach na terenie całej Polski. Wciąż szkolona jest sieć przedstawicieli, dzięki czemu jesteśmy dostęp do zbioru w wartościach producenta w jakimkolwiek zakątku Nasz.
W budowie wykorzystuje się najczęściej odpylaczy podciśnieniowych z systemem czyszczenia PowerPulse a z przyrządem do wygarniania w dnie filtra. Pod filtrem zamieszczono dwie śluzy, rozładowujące odpad do budów transportu pneumatycznego z dwoma wentylatorami, cyklonem oraz śluzą. W budów odpylania po stronie czystej użyto wentylatora świeżego powietrza.
Dust collectors, to odpylacze przemysłowe brane w zakładzie prac drzewnej, która wytwarza głównie tarcicę, z opinie na znaczną ilość odpadu, wyposażone zostały w porządek opróżniania z łańcuchowym przyrządem do wygarniania. Czyszczenie worków filtracyjnych podejmuje się przy wykorzystaniu wentylatorów regeneracyjnych, a odpad rozładowywany jest z użyciem śluzy, a wtedy przesyłany przy użyciu systemu transportu pneumatycznego. W budowy odpylania pracę wykonują wentylatory transportowe z silnikiem.
W instalacji odpylania użyto filtr modułowy – urządzony w 6 podwójnych modułów oczyszczany przy zachowaniu mechanizmu wstrząsowego oraz opróżniany przy wykorzystaniu podajnika ślimakowego przez śluzę do kontenera zamocowanego pod filtrem. Oczyszczone powietrze wraca na halę produkcyjną, co minimalizuje straty energii. W budów po zanieczyszczonej stronie wykorzystano wentylator transportowy z silnikiem. Instalacja została napisana dla wydajności.
W pozostałym przykładzie z opieki na uszkodzenie konieczności zawracania świeżego powietrza na halę, w instalacji odpylania wykorzystuje się odpylaczy cyklonowy ze śluzą zamontowaną pod cyklonem. W budów, po części zapylonej, pracę wykonuje wentylator transportowy z silnikiem. Całość została opracowana dla wydajności.