System organow bezpieczenstwa i porzadku publicznego

Uruchomiona maszyna stwarza niebezpieczeństwo dla stosującego ją kochaj robiącego przy niej pracownika. Z ostatniego sensu nastąpiła konieczność instalacji w maszynach elementów bezpieczeństwa, zachowując jednocześnie zdolność produkcyjną. Podzespoły a style bezpieczeństwa stosują głównie zakłady produkcyjne z innym pieniądzem do zabezpieczenia maszyn i prostych technologicznych, producenci maszyn i partnerzy linii technologicznych.

W Polsce dokumentem regulującym tę sprawę jest m.in. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zaufania i higieny roli w zasięgu użytkowania maszyn przez ludzi podczas pracy (Dz.U. nr 191, poz. 1596 ze zm.). Regulacje prawne i ustawy określają, że maszyna powinna być urządzona w co najmniej samo narzędzie do przechowywania awaryjnego, które pozwoli wyeliminowanie powstałego niebezpieczeństwa albo mu zapobiegnie. Wyjątek stanowią maszyny, gdzie wyłącznik bezpieczeństwa nie zmniejszy ryzyka, dlatego, że nie będzie stanowił pomysłu na okres zatrzymania również nie zapobiegnie zagrożeniu. Najpopularniejsze wyłączniki to: wyłączniki i blokady elektromagnetyczne bezpieczeństw w maszynach i procesach technologicznych, wyłączniki krańcowe z funkcją bezpieczeństwa w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym (duża energię i wytrzymałość na ciężkie warunki pracy), magnetycznych wyłączników bezpieczeństwa oraz wyłączniki kodowane, wyłączniki nożne. Wyłącznik bezpieczeństwa powinien stanowić zainstalowany w jawnym i tanim mieszkaniu (w pokrywach włazów czyli w drzwiach), być znany w rodzaj rozpoznawalny (czerwona rękojeść na żółtym tle) tak, aby zachowanie maszyny mogło nastąpić w jak najszybszym czasie. Zatrzymanie maszyny cierpi na punkcie zapobieganie wypadkom, zmniejszenie konsekwencji wypadku i zapobieganie uszkodzeniom maszyny, jeżeli jej istnienie jest nieprawidłowe.