Strefy zagrozenia ex

Do wybuchu może dotrzeć właśnie w sferze wybuchowej tj., zawierającej gazy, pary lub pyły. Oraz taka jest z zasady w domach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, zakładach chemicznych, cementowniach także sporo nowych, gdzie znajdują się produkty pylące lub sproszkowane.

Gdyż w jednych krajach Unii Europejskiej przez wiele lat przepisy dotyczące bezpieczeństwa znacznie dzieliły się z siebie także stanowiły wielką przeszkodę w zamianie towarów, postanowiono je ujednolicić, przychodząc na urządzeniach funkcjonujących w zagrożonych strefach tzw. oznaczenia ATEX.

Co zatem są oznaczenia ATEX? Pod tą firmą kryją się szczegółowe wymagania, opisane w kroku prawnym Unii Europejskiej, jakie musi spełniać każdy produkt, oddany do korzystania w strefach zagrożonych wybuchem. Wymagania, jakie nie są objęte tymi prawdami, potrafią stanowić regulowane wewnętrznie w niektórych krajach członkowskich Unii, nie potrafią one natomiast być różne z zasadami unijnymi a nie mogą zaostrzać wymagań. Wszystkie urządzenie dedykowane do aktywności w polach zagrożonych wybuchem, musi posiadać oznakowanie dobre ze przepisem wprowadzonym dyrektywą. Oznaczenia te mają szereg symboli, określających różne parametry niezbędne dla tych narzędzi. I oczywiście: Producent poprzez danie na materiale oznaczenia CE deklaruje, iż skutek ten spełnia surowe wymagania dyrektywy. Przestrzenie, w których występuje zagrożenie wybuchem zostały podzielone na przestrzenie zagrożenia. Oznaczenie strefy zagrożenia informuje również o charakteru zagrożenia, kiedy oraz jego sile: - strefa gazów, cieczy natomiast ich oparów została oznaczona literą G - strefa palnych pyłów - literą D. Następnie urządzenia przeciwwybuchowe podzielono na dwie grupy: - jakość Zaś toż dania przeznaczone do książce w kopalniach, - grupa II to dania oddane do produkcji na przestrzeni w mieszkaniach zagrożonych wybuchem gazów, cieczy lub pyłów. Kolejna klasyfikacja określa stopień szczelności obudowy urządzenia oraz sił na trafienia. Na bok jest znana grupa temperaturowa, czyli maksymalna temperatura powierzchni na której może pracować urządzenie. Które są korzyści wychodzące ze stosowania oznaczenia ATEX: - zapewnienie bezpieczeństwa w sklepach przemysłowych, - ograniczenie strat ekonomicznych wychodzących z potencjalnych zagrożeń czy awarii, - ograniczenie przestojów w pracy, - zapewnienie wymaganej jakości urządzeń.