Strefy przeciwwybuchowe

Oznaczenie EX jest typowym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które stosowane stanowi dla urządzeń oraz systemów ochronnych bądź ich podzespołów i popularni.

W klubu ze znacznymi różnicami w poziomie bezpieczeństwa w krajach Unii Europejskiej, zapadła opinia o ujednoliceniu obowiązujących wartości w niektórych krajach członkowskich. Jednolite prawa pozwoliły na bardzo prostszy oraz większy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Rozwiązania, która wykazała się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem i urządzeń, jakie są oddane do pracy w ostatnich strefach należy wspomnieć o dwóch podstawowych informacjach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w charakterze ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn oraz ochronnych systemów, które dane są do aktywności w dziedzinach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne wymagania w obrębie ochrony oraz bezpieczeństwa gości na miejscach, na których może spotkać atmosfera zagrożenia wybuchem. Każde urządzenia EX, powinny stanowić dobrze oznakowane i przejść szereg testów, jakie zawierają na planu wyeliminować każdą wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Nasza otrzymała w 2003 roku, ściśle tworzą i uściślają zasady pracy i nazywania tego pokroju urządzeń. Dobrze na temat Atex znajdziesz tu.