Strefa zagrozenia pozarem

krajalnica do mięsaKrajalnice do mięsa i wędlin Polkas Kraków

Jeżeli w określonym miejscu wybierają się substancje łatwo wybuchowe, wystarczająca ilość tlenu albo utleniacza, a jeszcze efektywny zapłon, można opowiadać o potencjalnym zagrożeniu wybuchem.
System HRD to zespół, który jest grany do stłumienia wybuchu.

Jego działanie polega na tym, że rejestruje początkową fazę wybuchu, a następnie zapobiega ją. Eliminuje niepożądany wzrost ciśnienia w chronionym urządzeniu.
System ten zapewnia bezpieczeństwo, a eliminuje szkody.
Charakteryzuje go zbadana i silna technologia, wysoka niezawodność i szybka reakcja systemu. Jego przewagami jest więcej to, że nadaje się do za i na zewnątrz, jest otwarty w manipulacji i transporcie, Posiada również łatwą oraz bliską możliwość wymiany komponentów po aktywacji systemu. Adaptacja jest dobrana do wymogów klienta.
Butla hrd to butla z systemem tłumienia wybuchu. Istnieje więc głównie uniwersalna i rozpowszechniona metoda systemów przeciwwybuchowych.
Butla obecne są stosowane głównie do pomoce aparatów, zbiorników, kanałów i przewodów rurowych, w jakich są pyły, mieszaniny hybrydowe i gazy, w wszelkiej gałęzi przemysłu.
Są zarówno doskonałą ochroną przeciwwybuchową aparatów takich jak silosy, filtry, cyklony, mieszalniki, suszarnie i granulatory, gdzie występują substancje łatwopalne, w stężeniach wybuchowych.
Butle te miesiąca zbiornik hrd z środkiem gaszącym zamkniętym za pomocą płytki bezpieczeństwa. Poniżej położony jest detonator za spiralą rozcinającą. Stanowi on tworzony za pomocą jednostki sterującej, a płytka zostaje rozcięta za pomocą spirali w niezwykle krótkim okresie.
Istnieją one zrealizowane mieszanką proszku, który po rozpyleniu w danego pomieszczenia, redukuje ciśnienie wybuchu poprzez zneutralizowanie pyłowej atmosfery wybuchowej.
W wypadku zakładów farmaceutycznych lub przemysłu spożywczego, gdzie podwyższone są wymogi sanitarne, używa się butle hrd wykorzystujące parę wodną. Stanowią one spełnione wodą, która pozostawia się powyżej temperatury wrzenia. Kiedy tworzy się zawór, następuje spadek ciśnienia i woda porusza się gotować, a obiekt natychmiast przeprowadza się parą. Butle obecne są wykonane razem z informacją ATEX.