Srodki gasnicze rodzaje

Para wodna jest zwykle wykorzystywanym środkiem gaśniczym. Dostosowuje się ją jedynie w mieszkaniach zamkniętych o niskiej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na łatwych przestrzeniach nie daje oczekiwanych efektów. Para ma zły ciężar dobry dodatkowo w warunkach otwartej powierzchni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

Zapisuje się stosowanie pary wodnej w pomieszczeniach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny toż być zamknięte pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną kieruje się do gaszenia pożarów, jakie potrafią zaistnieć w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w wnętrzach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako środek gaśniczy potrafi żyć dostosowywana do gaszenia pożarów ciał stałych, jakie nie tworzą w reakcję z wodą w stałych warunkach temperaturowych. Nie przydatne jest natomiast zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w rezultatu związku z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego stanu, przy którym proces spalania jest ciężki. Para wodna rozcieńcza palne gazy w powierzchni spalania. Najbardziej efektywne i efektywne jest gaszenie pożarów parą nasyconą, jaka jest podawana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako materiał gaśniczy "steam fire extinguishing"może być traktowana jedynie w niniejszych miejscach, co do jakich mierzy się pewność, że nie realizują w nich mieszkańcy. Z rady na znaczne ciśnienie gaśnicze para mogłaby stanowić dotkliwa dla zdrowia, a nawet życia ludzkiego.