Sprzedaz zwolniona z kasy fiskalnej

Kasa fiskalna dla sprzedaży sezonowej zacznie działać wraz z nastaniem dnia pierwszego stycznia dwa tysiące siedemnastego roku. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Finansów poza nielicznymi wyjątkami przedsiębiorcy prowadzący kampanię gospodarczą i dający usługi na sytuacja konsumentów bez prowadzonej działalności gospodarczej oraz dla rolników ryczałtowych byli zobowiązani do ewidencjonowania sprzedaży i wydawania paragonów za pośrednictwem kas fiskalnych właśnie w ten czas, gdy przekroczony został ustawowy kredyt w wysokości dwudziestu tysięcy złotych.

 

Przepis ten stanowiskiem Ministerstwa Finansów był często omijany a przedsiębiorcy wykonujący pracę taką jak sposób samochodowy, stacja diagnostyczna pojazdów, lekarze, dentyści, prawnicy, fryzjerzy, kosmetyczki a jeszcze prowadzący stołówki na miejscu placówek oświatowych wydawanych przez te instytucje celowo zaniżali uzyskiwany obrót tak, by zmieścić się w ustawowo narzuconym limicie dwudziestu tysięcy złotych obrotu a co wewnątrz tym idzie, aby być zwolnionym z prowadzenia ewidencji prowadzonej roli w środek elektroniczny. Prowadzenie takiej ewidencji w twórz elektroniczny znacznie zwiększyłoby transparentność przedsiębiorstw, ułatwiłoby proces samego zarządzania i dodatkowo zadziałało korzystnie na sytuację konsumentów, którzy tworzyli ułatwienie w sukcesu realizowania swoich roszczeń wobec przedsiębiorcy. Wobec tego ustawodawca poprzez rozporządzenie z dnia czwartego listopada dwa tysiące czternastego roku nałożył na te podmioty obowiązek rejestracji prowadzonej kampanie na sytuacja w/w konsumentów bez powodu na wysokość obrotu. Dodatkowo przepisem wprowadzonym w paragrafie czwartym owego rozporządzenia punkty prowadzące pomoce w twarzy wymiany opon, doświadczenia i przeglądu technicznego pojazdów, doradztwa podatkowego i usług fryzjerskich i kosmetologicznych mają obowiązek natychmiastowej rejestracji naszej ról za pośrednictwem elektronicznych kas fiskalnych. Wszyscy inni przedsiębiorcy zostali zobowiązani do zainstalowania kasy fiskalnej i robienia paragonów w toku nie dłuższym niż dwa miesiące od przekroczenia limitu zbytu w wysokości dwudziestu tysięcy złotych miesięcznie wyłączając spośród obecnego miesiąc, w którym do przekroczenia doszło. Ustawa umieszczająca na ludzi obowiązek posiadania kasy fiskalnej revo posnet bez względu na limity wpada w życie z dniem pierwszego stycznia dwa tysiące siedemnastego roku.