Rozwoj przemyslu w chinach

Coraz szybszy rozwój technologii przemysłowych, nastawienie na odpowiedni wynik produkcyjny, szybkość i wielkość procesów w strefach takich jak druk, tekstylia, tworzywa sztuczne, chemia, optyka czy pakowanie zwiększa niebezpieczeństwo wyładowań elektrostatycznych. Im bardziej nasilony jest proces produkcyjny, tym dużo powstaje ładunków, jakie muszą zostać zneutralizowane, żeby nie zagrażać bezpieczeństwu użytkowników.

Niekontrolowane rozładowanie nagromadzonych ładunków elektrostatycznych może spowodować do zapłonu mieszaniny alkoholu i powietrza przy pomocy powstałej skry a tymże jedynym spowodować eksplozję. Rozwiązaniem tego rodzaju problemów przejmują się firmy, które wykorzystują w wymienionych przypadkach między innymi uziemienie elektrostatyczne, oczyszczanie naładowanej powierzchni, neutralizację lub ładowanie elektrostatyczne. Electrostatic earthing to mechanizm uziemienia, który stawiany jest na dowód w sukcesu załadunku cystern przewożących materiały sypkie lub płyny. Na ich powierzchni gromadzą się duże ilości ładunków elektrostatycznych. Podłączenie do organizmu uziemienia cysterny jest obowiązkowe już przed dołączeniem do załadunku. Wybiera to ryzyko powstania zapłonu. Inne trudne rzeczy mają miejsce w sukcesie rur, zaworów, dmuchaw, które w procesie produkcyjnym materiałów sypkich na skutek wibracji lub wybrania mogą stać odłączone z siebie i wykonywać zagrożenie zapłonu. Uziemiać należy również duże pojemniki lub kontenery napełniane substancjami łatwopalnymi. Zagrożenie są także nieuziemione pojemniki grane w tokach mieszania i miksowania. Właściwie wszystek trend w ciągu produkcyjnym generuje powstawanie ładunków elektrostatycznych, czy zabiega o załadunek materiałów do elastycznych kontenerów, lub jeszcze o ręczne napełnianie beczek lub puszek. Uziemienie elektrostatyczne jest potrzebne, gdyż może rozmawiać do wyładowań pomiędzy personelem i narzędziami i pojemnikami, i w dziedzinie zagrożonej wybuchem może spowodować do zapłonu i eksplozji.