Rozwoj przemyslu high tech w polsce

Coraz szybszy rozwój technologii przemysłowych, nastawienie na optymalny wynik produkcyjny, energia i siłę procesów w naukach takich jak druk, tekstylia, tworzywa sztuczne, chemia, optyka czy pakowanie zwiększa niebezpieczeństwo wyładowań elektrostatycznych. Im bardziej nasilony jest proces produkcyjny, tym dużo powstaje ładunków, jakie pragną stać zneutralizowane, by nie zagrażać bezpieczeństwu użytkowników.

http://fiskalne-krakow.pl/post/elzab-mini-e.html

Niekontrolowane rozładowanie nagromadzonych ładunków elektrostatycznych może wywołać do zapłonu mieszaniny alkoholu i powietrza przy pomocy powstałej iskry także tym tymże spowodować eksplozję. Rozwiązaniem tego gatunku problemów cieszą się firmy, które stosują w wymienionych przypadkach między innymi uziemienie elektrostatyczne, oczyszczanie naładowanej powierzchni, neutralizację lub ładowanie elektrostatyczne. Electrostatic earthing to mechanizm uziemienia, który podawany jest na wzór w wypadku załadunku cystern przewożących materiały sypkie lub płyny. Na ich wielkości robią się znaczne ilości ładunków elektrostatycznych. Podłączenie do organizmu uziemienia cysterny jest potrzebne już przed przystąpieniem do załadunku. Wybiera to ryzyko powstania zapłonu. Inne dramatyczne rzeczy mają pomieszczenie w sukcesie rur, zaworów, dmuchaw, które w procesie produkcyjnym materiałów sypkich na produkt wibracji lub zużycia mogą zostać oddzielone z siebie i robić zagrożenie zapłonu. Uziemiać należy jeszcze wielkie pojemniki lub kontenery napełniane substancjami łatwopalnymi. Zagrożenie stanowią także nieuziemione pojemniki używane w ciągach mieszania i miksowania. Właściwie wszystek klub w toku produkcyjnym generuje powstawanie ładunków elektrostatycznych, czy zabiega o załadunek środków do elastycznych kontenerów, czy i o ręczne napełnianie beczek lub puszek. Uziemienie elektrostatyczne jest obowiązkowe, gdyż może kierować do wyładowań pomiędzy personelem i urządzeniami i pojemnikami, a w okolicy zagrożonej wybuchem może wywołać do zapłonu i eksplozji.