Rodzaje tlumaczenia audiowizualnego

Osoba działająca jako tłumacz musi korzystać nie tylko dobry zakres słownictwa, wiedzę z zakresu gramatyki oraz znajomość kontekstu historii i sztuki. Niezbędnym narzędziem w sztuce tłumacza jest bliskiego rodzaju umiejętność miękka, którą jest umiejętność przeistaczania zdań w poszczególnym języku na dania o takim samym stanowieniu w drugiej mowie. To oczywiście stanowi podstawę tłumaczeń – odbiorca powinien zrozumieć dokładny sens przetłumaczonego tekstu razem z wiedzą autora. Pośrednikiem w realizacji tego przebiegu jest dokładnie osoba tłumacza.

Pracując jako tłumacz można poruszać się wieloma kompetencjami i spełniać wiele różnych tłumaczeń. Najbardziej znane rodzaje tłumaczeń, które prawie wszystkiemu najpierw dochodzą do osoby to szkolenia pisemne. Wykonuje się je w ramach przekładu na przykład prac czy tekstów specjalistycznych, które potrafią słownictwo charakterystyczne dla konkretnej dziedziny. Przykładowo, tłumacz techniczny z Warszawy, aby rozpocząć się danego zlecenia, musi znać słownictwo niezbędne do pewnego oddania ludzi jego słów. Dokładnie w procesie tłumaczenia powinien jeść się odpowiednim słownikiem czy nowym zbiorem wyrażeń złożonych z języka rodzimego na język obcy.

Tłumaczenia mogą podejmować się także w sytuacji tłumaczeń ustnych. Jesteśmy tutaj na nauk tłumaczenia konsekutywne, czyli takie realizowane w odległościach pomiędzy wypowiedziami osoby prowadzącej. Istnieje więc ciągle dość znaczący możliwość na wpływania “na żywo” w sukcesu rozmów handlowych i wszystkich spotkań w ściślejszej grupie osób. W ostatni styl broni się wypowiedzi polityków podczas oficjalnych spotkań, a dopiero w średnim gronie. Coraz częściej spotkać możemy się z tłumaczeniami symultanicznymi, które działają większych spotkań politycznych czy biznesowych: każdego typu konferencjach czy zebraniach. Tłumacz pracuje więc w określonej kabinie, gdzie słucha a zarazem tłumaczy daną fraza.