Reflektory przeciwwybuchowe

oświetlenie w strefach zagrożenia wybuchem

Oznaczenie EX jest typowym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które stosowane stanowi dla urządzeń i systemów ochronnych albo ich składników i części.

W kontrakcie ze dużymi rozbieżnościami w kierunku bezpieczeństwa w krajach Unii Europejskiej, zapadła opinia o ujednoliceniu ważnych zasad w jednych krajach członkowskich. Jednolite prawa dały na znacznie jaśniejszy i większy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Rozwiązania, która okazała się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi.
Dla stref zagrożonych wybuchem oraz urządzeń, które są przeznaczone do praktyce w współczesnych dziedzinach należy wspomnieć o dwóch podstawowych dyrektywach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible):
– Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w zasięgu ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn oraz ochronnych systemów, które wyłożone są do książce w strefach zagrożonych wybuchem,
– Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne wymagania w kierunku ochrony oraz bezpieczeństwa ludzi na miejscach, na których potrafi spotkać atmosfera zagrożenia wybuchem.
Każde dania EX, winnym być właśnie oznakowane oraz przejść szereg testów, jakie posiadają na planie wyeliminować wszelką wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Polska przyjęła w 2003 roku, ściśle wyznaczają i uściślają zasady pracy i oznaczania tego typu urządzeń.
Więcej na fakt Atex znajdziesz tutaj.