Pyly z elektrowni

Produkcyjnym procesom technologicznym towarzyszy emisja zanieczyszczeń pyłowych, szczególnie w trakcie wydobycia surowców, kruszenia, mielenia, mieszania, przesiewania. Obok hałasu, pyły przemysłowe istnieją największe niebezpieczeństwo dla zdrowia funkcjonujących w takim miejscu osób.

Ze powodu na zysk na wygląd zdrowia pyły dzielimy na: - pyły drażniące, - pyły toksyczne, - pyły alergizujące, - pyły kancerogenne, - pyły zwłókniające. Podstawowym stanowiskiem w gronu emitującym zanieczyszczenia pyłowe jest dobre zapobieganie przez stosowanie innej oraz społecznej ochrony przeciwpyłowej. Do ochrony indywidualnej zaliczamy: - półmaski jednokrotnego użytku, - półmaski z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - gry z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - hełmy i kaptury ochronne. Zbiorowa ochrona przeciwpyłowa obejmuje: systemy napowietrzająco-wentylujące, stanowiskowe systemy odpylające, wolnostojące dmuchawy i wentylatory. Urządzenia odpylające dzielimy na: odpylacze suche oraz mokre. Powszechnie wykorzystywane odpylacze to: komory osadnicze, odpylacze z warstwą filtracyjną, cyklony i multicyklony, odpylacze elektrostatyczne, odpylacze mokre. Komory osadnicze to jakiś z najzwyklejszych odpylaczy o małych kosztach budowie. Cechą tego rozwiązania jest niewielka skuteczność odpylania, a często są stosowane w związaniu z własnymi odpylaczami. Dużo istotną skutecznością działania wyróżniają się odpylacze filtracyjne. Wprowadzane w przemyśle ceramicznym i metalurgicznym są jedną z najdroższych metod odpylania. Odpylacze mokre wykorzystują wodę w planie zneutralizowania wydzielanego pyłu. Efektem ubocznym są ścieki powstające na skutek przenoszenia zanieczyszczeń do cieczy. Szczególne, indywidualne rozwiązania muszą być użyte dla stref zagrożonych wybuchem, dla których instalacje odpylające (dedusting installations) muszą posiadać certyfikat ATEX. Wybór urządzenia odpylającego zależny istnieje z gałęzi przemysłu także od pewnego zagrożenia.