Psychika na obcasach

W warunkach zapylenia powietrza substancjami stwarzającymi zagrożenie wybuchem niezbędne jest branie urządzeń z certyfikatem ATEX i budowy zaprojektowanych oraz przygotowanych razem z zasadą ATEX ważną w krajach UE.

W pracy, w warunkach zapylenia proszkami farb, miałem węglowym lub pyłami o pochodzeniu organicznym (np. drewno) potrzebne jest przede wszystkim zapewnienie odpowiedniego odpylenia. Skuteczne odpylanie ATEX (atex dust extraction) z powodzeniem niweluje większość zagrożeń, jednak aby działało w pełni sprawnie, niezbędne jest zawarcie odpowiednio wykończonych i ewentualnie wydajnych rozwiązań technologicznych, technicznych i proceduralnych. Które to rozwiązania?

Odpylanie ATEX w działalności W pracy odpylanie ATEX (wspólne z europejskimi dyrektywami) zdarza się do: - stosowania odciągów miejscowych, jakie należy usytuować w otoczeniu źródeł emitujących zanieczyszczenia grożące wybuchem, odciągami są ramiona samonośne, okapy przemysłowe czy specjalne ssawy, - regularnego odkurzania powierzchni, na jakich mają się skupiska pyłu (na przykład wokół obrabiarek), do ostatniego obiektu należy wziąć odkurzaczy przemysłowych, - dobrego uziemienia pracujących urządzeń i indywidualnej instalacji odpylającej, bowiem ona więcej może pracować ładunki elektrostatyczne – uziemienie zapobiega temu zdarzeniu, - właściwego skonstruowania kanałów odprowadzających pyły i pokrycia ich przed erozją, - stosowania wentylatorów, filtrów i akcesoriów odpylających zaprojektowanych zgodnie z informacją ATEX i mających dobre certyfikaty. Dla możliwie najpełniejszego zabezpieczenia się przed wybuchem instalacje odpylania ATEX warto doposażać w plany gaszenia (iskier i / lub pożaru) w samych instalacji.