Praca a wychowanie dziecka

Dyrektywa ATEX jest dokumentem, którego ważnym obiektem jest ochrona stref zagrożonych przed wybuchem. Informacja ta łączy się do wszystkich urządzeń i systemów ochronnych, które w tryb naturalny lub niscy mogą wywołać do wybuchu metanu lub pyłu węglowego. Informacja ta niezwykłe miejsce nosi na dowód dla kopalń, gdzie panuje znacznie cenne ryzyko wybuchu.

Materiał ten określa wymagania atex w rozmiarze omawianych urządzeń. Jednak należy mieć, iż są to potrzebowania ogólne, które potrafią stanowić rozwijane innymi materiałami. Należy pamiętać jednak, iż wymagania specjalne w żaden sposób nie mogą stanowić sprzeczne z Zasadą. Samym z zastrzeżeń atex jest konieczność sprawdzenia oraz oznakowania urządzenia lub systemu ochronnego pod względem współprac z wymogami bezpieczeństwa. Sprawdzania takiego działa jednostka notyfikacyjna, i każde urządzenie powinno stanowić dostarczone w ruch CE, który winien być charakterystyczny dla wszystkiego. Oznaczenie CE ma wchodzić na bezpieczeństwo użytkowania, ochronę zdrowia i ochronę środowiska. Ponadto urządzenia a sposoby ochronne powinny stanowić wyposażone w oznakowanie Ex – czyli specjalistyczne oznakowanie zabezpieczenia przeciwwybuchowego. Zarówno urządzenia jak oraz sposoby ochronne, jakie będą pracować/znajdować się w dziedzinach zagrożonych wybuchem metanu czy pyłu węglowego winnym być spowodowane zgodnie z myślą techniczną. Zakłada się je na zasadzie analizy możliwych uszkodzeń podczas pracy. W ten sam sposób muszą stać wykonane zarówno części jak również podzespoły. Urządzenia, systemy ochronne, części, podzespoły należy przeprowadzać z takich materiałów żebym w żaden system nie potrafiły się dodać do zapłonu. To świadczy, że nie potrafią był łatwopalne, a dodatkowo nie mogą występować w odpowiedź chemiczną z atmosferą wybuchową. Świadczy to, że w żaden metoda nie mogą w negatywny sposób wpłynąć na ubezpieczenie przeciwwybuchowe. Wymagają być solidne na korozję, kończenie się, na prąd elektryczny, wytrzymałość mechaniczną oraz skutki temperatur. Dyrektywa ATEX ma na końca przede wszystkich ochronę istnienia i zdrowia ludzkiego.