Pozar warunki ubezpieczenia

Aby przybyło do pożaru muszą wystąpić trzy czynniki – źródło ognia czyli np. zwarcie instalacji elektrycznej w obiektu lub niedopałek papierosa, materiał łatwopalny oraz tlen. Co stanowi natomiast najczęstszą przyczyną pożarów w bloku Objawia się, że przyroda ma zasadniczy nacisk na spotkanie pożaru. Obecnie uderzenie pioruna dzięki instalacji odgromowej bardzo rzadko wywołuje pożar budynku.

 

Zdecydowanie częściej przyczyną pożaru jest pracownik. Celowe podpalenie budynku lub zaprószenie ognia stanowi najczęstszą przyczynę pożarów. Kolejną uwagą jest połączenie instalacji elektrycznej w mieszkaniu. Potrafi wtedy żyć spowodowane przez leciwy wiek instalacji, lub przez zwarcie pochodzące z zmiany przez niedoświadczoną osobę. Awaria urządzenia elektrycznego, jakie stanowi non stop podłączone do prądu również zajmuje wysoką pracę na liście przyczyn pożarów. Prowadzenie prac, w których brana jest ogromna temperatura np. w pracach gdzie powstają iskry i przechowywanie substancji, jakie są łatwo palne (np. butle gazowe) również zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia pożaru. A właściwie które powinniśmy zachować środki ostrożności, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia pożaru? W obiektu zwiększenia swego bezpieczeństwa przeciwwybuchowego powstała specjalna dyrektywa unijna atex. Przestrzeganie tej zasad zminimalizuje prawdopodobieństwo wystąpienia wybuchu, który mógłby zrobić pożar w obiekcie. Ale na co dalej powinniśmy zwracać uwagę? Przede każdym powinniśmy przestrzegać zasad przeciwpożarowych, które mówią budynku czy urządzeń elektrycznych. Warto jeszcze zaopatrzyć budynek albo jego przestrzenie w sprzęt, który pomoże gaszenie ewentualnego pożaru lub uniknie mu kiedy pojawią się pierwsze oznaki zaprószenia ognia. Należy jeszcze na bieżąco sprawdzać instalacje elektryczną oraz wręczyć jej właściwą konserwację. Zapewnienie bezpiecznego opuszczenia budynku poprzez czytelne oznakowania dróg ewakuacyjnych i zwiększy bezpieczeństwo. Warto też zwrócić uwagę na ostatnie które środki są używane do budowy i wykończenia domu ponieważ możemy wyróżnić kilka jakości materiałów mając pod opiekę ich łatwopalność.