Odpylanie piecow lukowych

System odpylania znajduje zastosowanie w branżach przemysłu, mających się m.in. obróbką metali, przetwórstwie drewna, branży energetycznej, spożywczej, farmaceutycznej i w ciągach, gdzie wskazane jest przesypywanie materiałów sypkich. Przemieszczające się cząstki o dużo niskich rozmiarach są zagrożenie dla instytucji oraz dla zdrowia człowieka (stronę z nich uważa oddziaływanie toksyczne), stąd te skuteczne systemy odpylania stanowią istotny czynnik w wyposażeniu przedsiębiorstwa, bowiem działają na utrzymanie wydajności poprzez ochronę zdrowia, ochronę media i poprawianie bezpieczeństwa pracy.

Dust collection system winien stanowić zamontowany blisko źródła emitującego zanieczyszczenie. Ramiona samonośne, ssawy, okapy, odkurzacze przemysłowe powinny wybierać nie tylko powstające podczas procesów przemysłowych pyły a także przeciwdziałać ich montowaniu i powtórnemu unoszeniu.

Elementy systemu odpylania:

1. cyklon - rodzaj urządzenia, w którym przybywa do oczyszczenia gazów z części stałych dzięki działaniu siły odśrodkowej (wirowy ruch powietrza w separatorze powoduje ocieranie się cząstek o ściany urządzenia, utratę energii kinetycznej natomiast w konsekwencji poddanie się prawu grawitacji),

2. filtry - położony w obudowie ze byliśmy nierdzewnej wkład filtracyjny, urządzony w sposób oczyszczania sprężonym powietrzem dany w drzwiczkach oraz wentylator, odpowiedzialne są filtry z workami lub kieszeniami filtracyjnymi.

Niezwykle istotną pracą w porządkach odpylających jest ich szczelność - każda dziura w efekcie erozji ulegnie powiększeniu, doprowadzi do nieszczelności planu i zagrożenia. Kolejnym elementem drogim w budowy jest trwałość materiałów, z jakich zaopatrzenia są wykonane - ocierające się o powierzchnie boczne cząstki stałe dają ich ścieranie. Urządzenia odpylające nie mogą dawać też powstawania ładunków elektrostatycznych. Grozi to początkiem.