Odpylanie koscian

System odpylania znajduje wykorzystanie w branżach przemysłu, angażujących się m.in. obróbką metali, przetwórstwie drewna, branży energetycznej, spożywczej, farmaceutycznej również w tokach, gdzie potrzebne jest przesypywanie materiałów sypkich. Przemieszczające się cząstki o dużo małych rozmiarach stanowią niebezpieczeństwo dla instytucji również dla zdrowia człowieka (stronę z nich uważa oddziaływanie toksyczne), dlatego te skuteczne systemy odpylania są istotny czynnik w wnętrzu przedsiębiorstwa, bowiem wchodzą na stanowisko wydajności poprzez ochronę zdrowia, ochronę medium oraz wzmacnianie bezpieczeństwa pracy.

Dust collection system powinien być zlokalizowany blisko źródła emitującego zanieczyszczenie. Ramiona samonośne, ssawy, okapy, odkurzacze przemysłowe powinny usuwać nie tylko powstające podczas procesów przemysłowych pyły a i łagodzić ich montowaniu i powtórnemu unoszeniu.

Elementy systemu odpylania:

1. cyklon - typ urządzenia, w jakim podchodzi do oczyszczenia gazów z cząstek stałych dzięki działaniu siły odśrodkowej (wirowy ruch powietrza w separatorze powoduje ocieranie się cząstek o ściany urządzenia, utratę energii kinetycznej także w konsekwencji poddanie się prawu grawitacji),

2. filtry - zamontowany w obudowie ze stali nierdzewnej wkład filtracyjny, zaopatrzony w tryb oczyszczania sprężonym powietrzem umieszczony w drzwiczkach oraz wentylator, przydatne są filtry z workami lub kieszeniami filtracyjnymi.

Niezmiernie istotną czynnością w systemach odpylających stanowi ich szczelność - każda przerwa w rezultacie erozji ulegnie powiększeniu, doprowadzi do nieszczelności planu i zagrożenia. Kolejnym elementem ważnym w instalacji jest trwałość materiałów, z których narzędzia są wykonane - ocierające się o powierzchnie boczne cząstki stałe dają ich ścieranie. Urządzenia odpylające nie mogą wykonywać też powstawania ładunków elektrostatycznych. Grozi to początkiem.