Odpylacze ze zwezka venturiego

Dyrektywa ATEX bierze na końca zapewnić swobodny przepływ wyrobów, które objęte są postanowieniami tego materiału na obszarze Unii Europejskiej. Ponadto zmierza do zminimalizowania i tak wyeliminowania ryzyka mienia z urządzeń bądź systemów ochronnych w dziedzinach zagrożonych wybuchem, i jakie to wyposażenia czy sposoby nie są do ostatniego przystosowane.

Dyrektywa określa podstawowe wymagania atex w obszarze bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w dziedzinach wybuchowych. Chcenia te kierują się przede wszystkim do potencjalnych źródeł, które mogą sprawić zapalenie się urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem. Wznosi się jednocześnie do organizmów ochronnych, które podczas wybuchu rozpoczynają się samoczynnie. Działaniem tych systemów ochronnych jest przede wszystkim jako największe zatrzymanie wybuchu, albo ograniczenie produktów jego powtarzania się. Wymagania atex jednocześnie odnoszą się do aparatury zabezpieczającej. Aparatura ta cierpi na punkcie bezpieczne bycie urządzeń oraz samodzielnych systemów ochronnych, jakie to dobierają się w strefach zagrożonych owym wybuchem. Wymagania atex jednocześnie biorą pod uwagę części i podzespoły, jakie nie są w okresie pełnić samodzielnych funkcji. Lecz są ważne przede każdym dlatego, że oddziałują na bezpieczeństwo funkcjonowania zarówno urządzeń kiedy również sposobów ochronnych. Na gruncie całej Unii Europejskie do zakupu można zapoznać wyłącznie te produkty, które zawarte są wymaganiami Dyrektywy nowego rozwiązania, a które przede wszystkim te wymagania spełniają. Postanowienia Dyrektywy ATEX dotyczą wyłącznie nowych produktów, które po raz pierwszy stosowane są do obrotu. Chodzi także o te budowane na placu Unii Europejskiej, kiedy i te które do Grup Europejskiej są importowane. Dyrektywa ATEX obejmuje: - wyroby nowe budowane w UE, - wyroby „jako-nowe”, - wyroby nowe czy używane importowane z gra Unii Europejskiej, - wyroby nowoczesne oraz „jako inne” oznakowane przez osobę, która nie stanowi ich podstawowym producentem.