Odpylacz wiorow

Odpylacze to chyba sama z największych grup urządzeń przemysłowych. Dzięki wysokiemu wyborowi zastosowania mogą one odpylać w twórz mechaniczny, przez organizm przedmuchowy a za pomocą sprężonego powietrza. Industrial dust collectors to odpylacze, które znajdują swoje zastosowanie praktycznie w jakiejkolwiek gałęzi przemysłu, w której żyje kłopot z zanieczyszczonym powietrzem dochodzącym w ciągu produkcyjnym.

http://erp.polkas.pl/enova-standard/enova standard | Systemy ERP | POLKAS

Najbardziej proste to odpylacze tzw.modułowe, które obsługiwane są głównie w dziedziny drzewnej i meblarskiej, doskonale wykonują swoją pozycję również przy odciągu różnych rodzajów pyłów, np. tworzyw sztucznych, makulatury itp. Firmy piszące te urządzenia są w naszej ofercie również duże części potrafiące obsługiwać całe hale produkcyjne, jak również średnie części stacjonarne używane indywidualnie dla poszczególnych maszyn. Odpylacze przemysłowe niewielkich gabarytów (tzw. kartridżowe) to dodatkowy model tych instytucji, o których trzeba napisać. Mimo stosunkowo niskich rozmiarów przedstawiają się wielką powierzchnią filtracyjną. Najlepiej konsultują się w praktyce przy suchych i lekkich pyłach. Też jak odpylacze kasetonowe, pracujące przy małym stężeniu pyłów. Urządzenia większe (np. cyklony) znajdują zastosowanie szczególnie w technologiach, w jakich występuje wielka ilość pyłów erozyjnych, np. w energetyce, przy produkcji sypkich materiałów budowlanych, w sektorze koksowniczym, odlewniczym, węglowym itp. Potrafią one dotyczyć w atmosferze wybuchowej, co oznacza, że są wykonane zgodnie z zasadą ATEX. Główne użycia to pyły, trociny, wióry z obróbki drewna, pył szlifierski z opiłkami różnych materiałów, tzw. mgła olejowa, dymy spawalnicze, itp. Najnowsze odpylacze filtracyjne o modułowej konstrukcji, charakteryzują się mocną instalacją i wielofunkcyjnością. Istnieje możliwości korzystania różnych formy jeśli należy o ich obsługę, sposób opróżniania oraz oczyszczania rękawów filtracyjnych. Odpylacze przemysłowe pełnią ważną kwestię: pozwalają utrzymać na terenie hali produkcyjnej porządek i czystość, zaś w czasie zimowym w trybie recyrkulacyjnym odzyskać ciepłe powietrze.