Odpylacz kopalniany

Odpylacz wykonany zgodnie z poradą atex (atex dust collector) przebiega w całości filtracyjnym, workowym, z przenośnikiem łańcuchowym, dany jest dla małych i wspaniałych instalacji odpylających z propozycją rozbudowy w perspektywy.

Cięższe frakcje surowca separowane są szczególnie w komorze rozprężnej odpylacza. Odpylany artykuł jest podawany poprzez przenośnik łańcuchowy w ścianę zaworu obrotowego, powodującego bezciśnieniowe wydalania produktu na zewnątrz filtra.

Podczas normalnej pracy, zapylone powietrze jest przekazywane rurociągiem głównym. Następnie zapylone powietrze jest typowane do odpylacza. Na wjeździe do filtra zamieszczone są klapy zwrotne, jakie są otwarte w czasie normalnej pracy odpylacza. Zamknięcie klapy przebiega w okresie wyłączenia wentylatora wyciągowego.

Kiedy powietrze jest się w komorze wlotowej odpylacza, przylega do rozprężenia, co wpływa, że duże frakcje trafiają na dno leja. Materiał zgromadzony w leju odpylacza jest oferowany poprzez przenośnik łańcuchowy do celu odebrania materiału. Poniżej punktu odbioru materiału zamieszczony jest zawór obrotowy, powodujący bezciśnieniowe opróżnianie towaru na zewnątrz odpylacza. Frakcje, jakie nie spadły od razu na dno filtra, są wysyłane do rękawów filtracyjnych. Po ukończeniu przez worki filtracyjne, czyste powietrze wchodzi do kanału wylotowego z odpylacza.

Na górze wszystkich składników znajduje się wentylator regeneracyjny, 1,1kW lub opcjonalnie 2,2kW, który gwarantuje oczyszczanie worków, poprzez utworzenie strumienia powietrza o wstecznym kierunku przepływu, zgodnie z zainstalowaną sekwencją. Silnik wentylatora regeneracyjnego posiada hamulec, który zapobiega ruszaniu się wentylatora po zatrzymaniu, co wpływa maksymalizację skuteczności procesu czyszczenia oraz minimalizację poziomu hałasu. Głównie wentylator regeneracyjny jest położony dla pracy przy 50 Hz co jest zdolne dla silnika 1,1kW. Można jednak zmaksymalizować wydajność wentylatorów czyszczących do 60 Hz co pozwalają opcjonalnie założone silniki 2,2kW. Worki filtracyjne w odpylaczu są oczyszczane w czasie jego pracy (on-line) kiedy oraz po jego wyłączeniu (off-line).