Odpowiednie cisnienie

W różnorodnych instalacjach, które obsługują gazy lub ciecze w wysokiej temperaturze, a co za tym idzie, narażone są na występowanie bardzo wysokich ciśnień, niezwykle istotną sprawą, jest to, żeby zadbać o bezpieczeństwo całej takiej instalacji. Dlaczego tak jest? Niekontrolowany wzrost temperatury, który jest bardzo możliwy w takiej sytuacji, powoduje jednocześnie niekontrolowany wzrost ciśnienia. Co za tym idzie, w bardzo krótkim czasie może dojść do takiego natężenia ciśnienia, że cała instalacja po prostu eksploduje. Jest to bardzo niebezpieczne i stanowi ogromne zagrożenie dla każdego, kto znajdzie się w pobliżu takiej zagrożonej eksplozją instalacji.

https://www.grupa-wolff.eu/biuro-projektowe/instalacje-wentylacji-klimatyzacji-przemyslowej/Instalacje wentylacji i klimatyzacji przemysłowej | GRUPA WOLFF

Żeby zapobiec takiej sytuacji, żeby zmniejszyć zagrożenie wybuchem i zmniejszyć możliwość w ogóle eksplozji należy wprowadzi takie rozwiązania technologiczne, które we właściwym momencie, we właściwej chwili będą powodowały obniżenie ciśnienia, będą rozładowywały nagromadzone napięcie. Służą temu zawory bezpieczeństwa. Ich zastosowanie powoduje, że w momencie, gdy dochodzi do osiągnięcia pewnego pułapu, pewnego poziomu ciśnienia wewnątrz układu, zawór się otwiera i uwalnia nadmiar ciśnienia, rozładowuje. Ważne jednakże, żeby był on prawidłowo ustawiony i prawidłowo zorganizowany, żeby reagował na ciśnienie na prawdę wysokie, nie za szybko, ale też nie zbyt późno. Zbyt szybkie rozładowanie zaworów bezpieczeństwa stanowi prawdopodobnie jeszcze większe zagrożenie, bo w przypadku prawdziwego napięcia nie ma wówczas żadnej reakcji, bo zawór już jest zwolniony i nie odpowietrzy. Jednocześnie, zbyt późno zwalniający się zawór jest już nie potrzebny, bo kłębiące się ciśnienie, po prostu wydostanie się za pośrednictwem eksplozji.