Ochrona przeciwwybuchowa wazne informacje

W wielu zakładach przemysłowych oraz magazynach może istnieć zagrożenie wybuchem. Zagrożenie takie pojawia się, gdy w środku znajdują się ciecze lub substancje stałe generujące gazy wybuchowe, lub które mają potencjał wybuchowy jeśli zostaną nieodpowiednio wymieszane.

Atmosfera wybuchowa pojawia się zwykle wtedy, kiedy w pomieszczeniach jest zbyt wysoka temperatura lub jeśli pojawia się tak zwany łuk elektryczny. Czasami także zagrożenie wybuchem pojawia się, gdy w pomieszczeniu dojdzie do powstawania iskry.

Specjalne fabryki i zakłady przemysłowe zwykle są dobrze chronione przed wybuchami, jednakże czasami brakuje pomyślunku w miejscach takich, jak na przykład stacje benzynowe, w których ryzyko wybuchowe często powodują ludzie, którzy się tam znajdują – nieprzeszkoleni, przypadkowi, odpadający papierosy na terenie zagrożonym wybuchem.
Szczególna ochrona przeciwwybuchowa powinna zostać rozciągnięta nie tylko nad stacjami paliw, ale także na lotniskach, w oczyszczalniach ścieków oraz w miejscach, gdzie znajdują się młyny zbożowe. Niebezpieczeństwo wybuchowe jest także w stoczniach, o czym nie każdy z nas wie.

Wyżej wymienione miejsca objęte są ustawą, która nakazuje rozciągniecie szczególnej ochrony przeciwwybuchowej. Aby legalnie działać, właściciele i osoby zarządzające takimi miejscami muszą wykazać się posiadaniem certyfikatów takich jak świadectwa badań typu WE i wiele innych.

Większość przepisów regulujących bezpieczeństwo przeciwwybuchowe (explosion protection) jest organizowanych przez Unię Europejską, przez co przepisy te są naturalnie implementowane do polskiego prawa od czasu, kiedy należymy do Wspólnoty.
Każdy właściciel zakładu objętego ryzykiem wybuchowym powinien dokładnie wykazać w raporcie specyfikę miejsca, a także pokazać możliwe scenariusze sytuacji, w których może dojść do wybuchu.