Modulowy program szkolenia zawodowego

system gastroProgram GASTRO POS Polkas Kraków

Program Optima to sieć wielu zintegrowanych ze sobą modułów robiących w oparciu o tą jedną bazę danych. W współzależności od środki określonego przedsiębiorstwa moduły można dowolnie łączyć. Program postępuje w otoczeniu sieci Microsoft Windows (możliwa praca jednostanowiskowa) dodatkowo w grupie on-line (Microsoft Internet Explorer 7.0 lub wyższy).

Program Optima pracuje wyłącznie w oparciu o bazę Microsoft SQL Server 2005, 2008 lub 2008 R2 (wersja 2000 nie jest wspierana). W trakcie instalacji należy zapoznać się z pozostałymi wymaganiami konfiguracji sprzętu internetowego i treścią licencji stanowiskowej. System kadrowy przeznaczony stanowi dla maluchach oraz małych przedsiębiorstw. Doskonale współpracuje z różnymi elementami jak fakturowanie, zarządzanie, handel z magazynem. Pozwala na: - ewidencjonowanie pracowników, - rozliczanie wypłat, uwzględniając czas nieobecności, godziny nadliczbowe, - kontrolowanie nieobecności pracownika, dni urlopu, tworzenie kosmetyk do zaksięgowania list pracy, - rozliczanie umów, - rozliczanie nieobecności związanych z urlopem rodzicielskim, wychowawczym, macierzyńskim, urlopami drugimi z urzędu narodzenia dziecka, - podział wypłaty odszkodowania na gotówkową i przelewy ze określeniem właściwego konta bankowego, - rozliczanie umów podpisywanych z cudzoziemcami, - naliczanie i wydruk deklaracji podatkowych, - generowanie dokumentów kadrowych jak umowa o pracę, aneksy do umów, - sporządzanie deklaracji dla PFRON oraz wydruków pomocniczych do DEK-II i DEK-I-0, - archiwizację formularzy kadrowych, - rozliczanie wynagrodzeń pracowników oddelegowanych za granicę. Moduł kadry zaś płace jest następującą pracę jak obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych. Wolno go złączyć z planem Comarch ERP XL, z planem Comarch ERP Altum, z aplikacjami mobilnymi: Comarch ERP e-Pracownik oraz Comarch ERP Mobile Flota. Poprawne wprowadzanie informacjach do systemu Optima da na pewną organizację działu kadr, oraz sekretariatu. Moduł współpracuje z zespołem Płatnik, co pozwala na budowanie rozliczeń z ZUSem.