Mikroskopy stereoskopowe olympus

Mikroskopy stereoskopowe umożliwiają przestrzenną obserwację obiektów w świetle przechodzącym i odbitym, dzięki wykorzystaniu specjalnych okularów dla obojga oczu, co daje na trójwymiarowe widzenie powiększanego obrazu. Dzięki dużemu postrzeganiu powiększonych obiektów, mikroskopy stereoskopowe znajdują zastosowanie w takich dziedzinach wiedze jak np. biologia, paleontologia, entomologia, krystalografia, kryminalistyka, mineralogia, jubilerstwo i w sektorze. Mikroskopy stereoskopowe służą głównie jako narzędzie do obserwacji obiektów nieprzezroczystych w świetle odbitym i oferują relatywnie mniejsze powiększenia niż mikroskopy biologiczne, gdyż znajdują użycie w różnych celach, aczkolwiek nie wymagają preparowania próbek na szkiełku. Wprowadzono dwa rozwiązania technologiczne dotyczące obiektywów stereoskopowych, oraz są nimi system Greenougha wykorzystujący dwa niezależne obiektywy oraz sposób Abbego, w którym zastosowano jeden czołowy obiektyw.

http://nokiacare.pl/polkas/Pl/aktualnosci/kasa_posnet_bingo_xl_-_nowoczesnosc_i_zgodnosc_z_przepisami/

Kiedy już zostało powiedziane wcześniej, obraz oglądany przez mikroskopy stereoskopowe jest duży i odpowiednio z tego czynnika omawiane urządzenie doskonale kształtuje się do śledzenia w preparacie mikroskopowym dynamicznie rzucających się organizmów żywych. Standardowy zakres powiększeń proponowany przez mikroskopy stereoskopowy zawiera się zawsze w granicach od trzykrotnego do przynajmniej dwu stokrotnego, jednak ze względu na niską odległość fizyczną obiektywów od badanej próbki oraz niewystarczającą ilość światła odbitego dochodzącego do obiektywów, złe jest wykonanie większych powiększeń.