Ksiegowosc w firma

Właściciele firm często poszukują programu komputerowego, który uwolni ich od monotonnej i jedzącej godzina pracy przy prowadzeniu dokumentacji księgowej i zestawieniach z urzędem skarbowy. Systemy księgowe spełniają wszystkie potrzeby bardzo bogatych odbiorców, dodaje je a uniwersalność i umiejętność obsługi. Co niezwykle ważne, są one dobrane do ważnych przepisów i podatne na końcu, aby odpowiadały wymaganiom jak najdłuższego grona użytkowników. Oferta skierowana jest zarówno do walut prowadzących pełną księgowość, kiedy i instytucji rozliczających się w sytuacji księgi przychodów i rozchodów lub na platformie podatku zryczałtowanego.

Enova księgowość jest szeroką gamę funkcji potrzebnych do sprawnego prowadzenia księgi handlowej: od zarządzania projektami kont, poprzez dekretację i księgowanie, dysponowanie rozrachunkami, po obsługę środków trwałych.

Enova jest programem niezwykle niskim w obsłudze, o nowoczesnym interfejsie zapewniającym najlepszą ergonomię i wygodę pracy. Dzięki intuicyjnemu kreatorowi systemu początek pracy z zamiarem nie sprawi problemów nawet mniej wprawnym użytkownikom.

Ten zasób w zderzeniu z pozostałymi zapewnia dużo większą elastyczność. Oprócz pełnej funkcjonalności podstawowego systemu pozwala m.in. budować swoje raporty i wydruki, na samodzielny sposób opisywać zdarzenia gospodarcze, wykonywać analizy zapisów według różnorodnych związek z zachowaniem tzw. pól własnych, lub i rozliczać rozrachunki w stawkach lub ewidencjonować je według indywidualnych typów. Możliwa jest też realizacja swoich rozwiązań.

Podstawowe możliwości programu księgowego: prowadzenie KPiR lub ewidencji podatku zryczałtowanego; pisanie i liczenie ewidencji VAT: zakupów, sprzedaży, rozliczenia metodą kasową, korekty VAT płatności, które nie były zatopione w okresie; ewidencja środków trwałych, a ponadto wartości psychicznych i prawych; standardowa obsługa wynagrodzeń; obsługa operacji kasowych gotówkowych i bezgotówkowych, raporty kasowe; wystawianie deklaracji ZUS oraz możliwość eksportu do Płatnika.