Klasyfikacja stref zagrozenia

Każde przedsiębiorstwo, w jakim rozwiązuje się technologie połączone z ofertą wystąpienia zagrożenia wybuchem, jest zobligowane do posiadania certyfikatu zabezpieczenia przed wybuchem. Przepisy prawa wymagają również, by taki dokument został ustanowiony przez pracodawcę np. dyrektora zakładu, prezesa, właściciela przedsiębiorstwa itp.

Dokument zabezpieczenia przed początkiem jest typowy przez przepisy prawa unijnego a przez wewnątrz krajowe normy. Dokładnie określone zasady precyzują co powinno się znaleźć w dokumencie, w jakiej kolejności poszczególne dane powinny być wystawiane do informacje.

Dokument podzielony jest na trzy części.

Pierwsza spośród nich prezentuje ogólne informacje dotyczące zagrożenia wybuchem. Precyzyjnie nazywa się trwające w biurze przestrzenie zagrożenia wybuchem. W zależności od liczbie oraz siły zagrożeń wykonywa się klasyfikacji przestrzeni na powierzchnie zagrożenia wybuchem. W ważnej grup dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem dostaje się również krótkie zestawienie będących środków ochrony.

Inna grupę dokumentu zawiera dokładne informacje, połączone z analizą ryzyka i ryzyka wybuchu. Wyraża się sposoby zapobiegania wybuchowi oraz pokazuje się na granic ochrony przed niszczącymi skutkami wybuchu. Druga cześć precyzuje również technologiczne i organizacyjne środki ochrony.

Trzecia część dokumentu zabezpieczania przed wybuchem montuje się z danych i dokumentów uzupełniających. Znajdują się tutaj protokoły, świadectwa, potwierdzenia i technologii. Przeważnie są one wskazywane w strukturze uporządkowanego wykazu lub zestawienia bez załącznika.