Kasa fiskalna z kopia elektroniczna

Każdy przedsiębiorca posiadający w własnej nazwie kasy fiskalne zmaga się na co dzień z nowymi kłopotami, które dania też mogą tworzyć. Jak każdy sprzęt komputerowy, kasy nie są niezależne od chorób a czasem się psują. Nie wszystek właściciel firmy wie, iż w jakimkolwiek elemencie, w jakim pracuje się ewidencja przy pomocy kasy fiskalnej, powinien być drugie takie urządzenie - oczywiście na wypadek awarii tego idealnego.

Brak zapasowej kasy elzab podczas dalszego sprzedawania towarów bądź pomocy może prowadzić nałożeniem kar przez urząd skarbowy, gdyż uniemożliwi to list sprzedaży w czasie popsucia się głównego urządzenia. Wśród dokumentów przechowywanych wspólnie z kasą powinna się znaleźć książeczka serwisowa kasy fiskalnej. W fakcie tym wpisywane są nie tylko wszelkie naprawy urządzenia, lecz i spotykają się tam porady dotyczące fiskalizacji kasy czy wymiany jej pamięci. W książce serwisowej wpisany musi stanowić więcej numer unikatowy, jaki został nadany kasie przez urząd skarbowy, nazwa przedsiębiorstwa i adres lokalu, w którym gotówka jest stosowana. Wszystkie te dane są obowiązujące w przypadku kontroli z urzędu skarbowego. Wszelkie koleje w pamięci kasy dodatkowo jej zmiana chodzi do ćwiczeń specjalistycznego serwisu, z jakim każdy przedsiębiorca używający kas, powinien pamiętać podpisaną umowę. Co więcej - należy informować urząd skarbowy o każdej zmianie serwisanta kasy. Sprzedaż na kasach fiskalnych powinna przenosić się w postępowanie ciągły, ponieważ w sukcesie zapełnienia pamięci kasy, trzeba wymienić pamięć na ostatnią, mając przy tymże o odczycie pamięci. Odczyt pamięci kasy fiskalnej pewno stanowić - też niczym jej naprawa, dokonany ale i wyłącznie przez uprawniony podmiot. Ponadto pracę ta musi być zakończona w obecności pracownika urzędu skarbowego. Z odczytu pamięci kasy fiskalnej wykonywa się odpowiedni protokół, którego jeden egzemplarz dociera do urzędu skarbowego, i pozostały do przedsiębiorcy. Musi on tenże protokół przechowywać wspólnie z kolejnymi dokumentami powiązanymi z kasą fiskalną - jego niedobór może skutkować nałożeniem kary przez urząd.