Kasa fiskalna obsluga

To nowości w ustawie o VAT, które zaczęły zaczynać od stycznia 2015 roku, wprowadziły konieczność prowadzenia rozliczeń z wykorzystaniem kasy fiskalnej wśród drugich grup przedsiębiorców. I chociaż nadal część przedsiębiorców jest wyzwolona z obowiązku wydawania paragonów, to instytucje proponujące swoje usługi klientom samym są zobligowane do rozliczania prac z użyciem kas fiskalnych.

Kto musi mieć kasę fiskalną? Kasy fiskalne są potrzebne w przedsiębiorstwach, które naszą pracę wysyłają do twarzy fizycznych (B2C). I firmy, których roczne obroty nie przekraczają 20 tysięcy złotych netto, nie mają obowiązku wydawania paragonów fiskalnych. Z zmiany jeśli przedsiębiorca rozpoczyna praktyka w trakcie trwania roku podatkowego, wówczas obowiązek posiadania kasy pojawia się, gdy obroty przekroczą 20 tysięcy złotych. W dalszym ciągu istnieje katalog działalności, które nie podlegają konieczności wydawania paragonów emitowanych przez kasę fiskalną.

Ulga i cele połączone z byciem kas fiskalnych. Zanim przedsiębiorca zacznie zarabiać z kasy fiskalnej, musi zgłosić ten fakt do miejscowego urzędu skarbowego wraz z daniem adresu, gdzie kasa będzie wykorzystywana. Wraz ze wspomnianymi dokumentami należy złożyć oryginalny dowód zakupu kasy oraz zaświadczenie potwierdzające, że zakupiona kasa fiskalna spełnia wymogi - technologiczne oraz proste - dane w ustawie o podatku VAT. Wymogi formalne, które należy dokonać przed przystąpieniem używania kasy, związane są zarówno z pomocą, jaką ważna pobrać za zakup kasy. Ulga, powiązana z nabyciem kasy, ma do 90% kosztów zakupu kasy, lecz nie dobrze niż 700 zł. Posiadacz kasy musi także wspominać o jej doskonałym serwisowaniu w autoryzowanych punktach, przy czym serwisowanie kasy nie może być rzadziej niż co 25 miesięcy. Wydłużenie tego momentu może stworzyć konieczność zwrotu ulgi z urzędu zakupu kasy.

Posiadanie kasy to też konieczność wydawania oryginalnych paragonów klientom i przechowywanie kopii paragonów przez 2 lata wynosząc od zakończenia roku rozliczeniowego, w jakim stanowiły dane. Użytkownik kasy musi także drukować raporty okresowe - dzienne, tygodniowe i miesięczne - generowane przez kasę fiskalną.