Kasa fiskalna jako srodek trwaly

Przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą, w jakiej wykorzystują kasy rejestrujące muszą przestrzegać bardzo wielu wymogów. Drinku spośród nich stanowi obowiązek posiadania papierowych rolek z kopiami paragonów przez wskazany w wygodnym rozporządzeniu okres, jaki z 2013 rokiem uległ przedłużeniu.

http://kompaniamiesna.pl/Kompaniamiesna – Hurtownia mięsa

Do 31 grudnia 2012 roku na zasadzie rozporządzenia Ministra Finansów z 2008 roku obowiązywał okres przejściowy zgodnie z którym kopie paragonów fiskalny potrzeba było przetrzymywać przez okres dwóch lat. Zacząwszy od początku roku 2013 przechowywanie paragonów z kasy fiskalnej uległ zmianie i stał przedłużony na stan lat pięciu. Podatnicy rejestrujący sprzedaż na kwotach fiskalnych w roku 2013 powinni wziąć kopie paragonów dokumentujących sprzedaż za rok 2012 i 2011, natomiast wcześniejsze kopie paragonów można trwale zniszczyć. Natomiast muszą dbać i o tym, że zarchiwizowane kopie paragonów z 2013 roku muszą przechowywać aż do roku 2018, ze powodu na to, że okres pięcioletni liczony istnieje od końca roku kalendarzowego, w którym upłyną termin płatności podatku. Dlaczego przechowywanie kopii paragonów fiskalnych ma okres pięciu lat? Przede ludziom ze powodu na ostatnie, że czas przedawnienia się zobowiązania podatkowego wynosi właśnie pięć lat. Stoi wiele obaw czy archiwizowanie kopii paragonów przez naprawdę długi czas jest wskazane. Jednakże resort finansów uważa, że pięcioletni okres ma miejsce dla prawidłowości rozliczeń podatkowych. Kopie paragonów są jedynymi dowodami, które dokumentują sprzedaż, jej zawartość cena oraz stawki podatkowe. Na uwagę jednak zasługuje fakt, że pomimo że ustawodawca wskazał określony czas do archiwizowania kopii rolek z paragonami finansowymi to nie wskazał sytuacje w jakiej powinny żyć one ukrywane. Najtańsze kasy fiskalne kraków przechowują paragony w postaci papierowej.  Kasy droższe z rozbudowanym modułem są nadzieję archiwizacji elektronicznej paragonów. Należy jeszcze pamiętać, że nawet fakt likwidacji działalności gospodarczej w żaden droga nie zwalnia przedsiębiorcy z ustawowego obowiązku przechowywania kopii paragonów z kas rejestrujących.