Jakie sa wskazania do zaplodnienia pozaustrojowego

Wskazań do zapłodnienia pozaustrojowego, czyli in vitro, może być wiele. Niektóre z nich to na przykład trudności w wywołaniu owulacji, endometrioza, wątpliwa jakość nasienia, czyli ogólnie rzecz biorąc – anatomiczne i fizjologiczne problemy z zajściem w ciążę. Ponieważ metody sztucznego zapłodnienia są od wielu lat coraz bardziej udoskonalane, podejmowanie się zapłodnienia poza organizmem kobiety jest już coraz bardziej precyzyjne i w wielu przypadkach skuteczne.

Co więcej, powoli przełamuje się również tabu dotyczące tego tematu, a dzieci “z probówki” okazują się pod każdym względem równie normalne, zdrowe i kochane jak te pochodzące z naturalnego stosunku małżeńskiego.

Jeśli chodzi o ivf kraków ma specjalistyczne kliniki, które gotowe są podjąć się zabiegu sztucznego zapłodnienia. Tak naprawdę zabieg ten to po prostu wyizolowanie nasienia oraz komórki jajowej od obojga partnerów, którzy chcą być rodzicami swoich własnych dzieci i przeprowadzenia zapłodnienia w szkle. Dzięki przeprowadzaniu zapłodnienia in vitro możliwe jest sztuczne zapewnienie plemnikom i komórce jajowej warunków sprzyjających ich połączeniu się w zdrową zygotę. Zapłodnienie in vitro nie jest “hodowaniem” dziecka poza łonem matki. Zapłodnioną komórkę wszczepia się do macicy kobiety, która następnie rodzi dziecko siłami natury lub poprzez cesarskie cięcie, w zależności od wskazań medycznych.

Zapłodnienie in vitro to długi proces, który polega po pierwsze na dokładnej diagnostyce i określeniu przyczyn niepłodności. Po drugie – na stymulacji hormonalnej kobiety celem wytworzenia jak największej liczby dojrzałych komórek jajowych. Istotna jest też dokładna data pobrania komórek jajowych do zapłodnienia. Wszystko to ma na celu wyeliminowanie ewentualnych niepowodzeń zapłodnienia, i tym samym skrócenie czasu oczekiwania na potomka. W przypadku zapłodnienia, zarówno naturalnego jak i in vitro, bardzo ważne jest to, by zgrać wszystkie czynniki ze sobą w taki sposób, by do zapłodnienia doszło w najbardziej korzystnym czasie i warunkach – w okresie gdy komórka jajowa jest najbardziej gotowa do zapłodnienia, a organizm kobiety zdolny do utrzymania ciąży.