Jak wazna jest ksiazeczka serwisowa w przedsiebiorstwie

Dla tych, którzy nie rozliczają się z Urzędem Skarbowym za pośrednictwem kasy fiskalnej, książeczka serwisowa nie będzie mieć większego znaczenia. Jednak ci, którzy zdecydują się zostać vatowcami, bądź też sprzedawać produkty i oferować usługi, odnotowując je za pomocą kasy fiskalnej jako nievatowiec, będą przechowywać taką książeczkę w określonym miejscu. Trzeba bowiem pamiętać o tym, że zgubienie książeczki serwisowej kasy fiskalnej może mieć przykre konsekwencje dla przedsiębiorcy. Szczególnie zaś będą one mieć miejsce wtedy, gdy biznesmen będzie starał się zataić taką okoliczność zarówno przed firmą serwisową, jak i przed Urzędem Skarbowym.

systemy business intelligenceSystemy Business Intelligence - Comarch BI Cloud

Książeczka serwisowa jest niezbędna, ponieważ w niej dokonuje się zapisu wszelkiego rodzaju przeglądów i napraw. To właśnie na podstawie zamieszczanych w niej wpisach z serwisu przedstawiciel Urzędu Skarbowego może zadecydować o tym, czy biznesmen prawidłowo prowadził ewidencję, czy też nie. Jeśli więc dojdzie do zgubienia, czy zniszczenia książeczki serwisowej, nie należy zwlekać z powiadomieniem urzędu o tym incydencie. Zaleca się nie tylko zgłosić sam fakt, że książeczka się zgubiła, ale również podać jak do tego doszło. Jednak na tym się nie kończą powinności, o jakich powinien pamiętać przedsiębiorca w takiej sytuacji.

Ważne jest bowiem również to, by zaraz po zgłoszeniu zgubienia do urzędu, odezwać się do firmy kasy fiskalne nowy sącz, która przeprowadza serwis i przegląd kasy.  Jej przedstawiciel wyda  nam  duplikat. Jak warto zauważyć taka instytucja ma obowiązek wydać kopię zapasową książeczki. Jednak jeśli na przestrzeni lat korzysta się z usług różnych firm serwisowych, trzeba się liczyć z tym, że duplikat książeczki może zawierać braki. Najlepiej więc tak przechowywać ten rejestr, by zawsze znajdował się w bezpiecznym miejscu, skąd nie można go ukraść, czy też gdzie nie każdy ma do niego dostęp.

W razie bowiem gdy przedstawiciel Urzędu Skarbowego stwierdzi, że w duplikacie są jakieś nieprawidłowości, może to skutkować chociażby koniecznością zwrotu ulgi przyznanej na zakup kasy fiskalnej. Ponadto jeśli przedsiębiorca sam zdecydował się rozliczać z urzędem jako płatnik VAT, po takim incydencie może się tak zdarzyć, iż będzie musiał zrezygnować z takiego sposobu prowadzenia ewidencji.