Inwestowanie w szkolenie pracownikow

Coaching jest to narzędzie rozwoju, które służy do zwiększenia efektywności i realizacji celów. W praktyce oznacza to mniej więcej, iż klient, jako osoba docelowa do której chcemy trafić, sygnalizuje, że potrzebuje specjalisty, doradztwa z pewnej dziedziny. Dlatego my, jako pracodawcy, decydujemy wysłać pracowników pełniących funkcję opiekunów klienta na szkolenie, które spowoduje, iż pracownicy będą w stanie spełnić potrzeby naszych klientów, służyć im fachową radą i wzmacniać przywiązanie do naszej firmy. Dodatkowo fachowy coaching będzie uczył pracowników, jak wpływać również na potencjalnych klientów, co doprowadzi nie tylko do utrzymania wcześniejszych interesantów, ale i pozyskanie nowych.

Dla niektórych pracodawców kwestia wysłania pracowników na szkolenie jest sporą zagadką. Koszt coachingu z wykwalifikowaną ekipą nauczającą jest dość spory, a jeśli jesteśmy początkującą działalnością, może on czasem przewyższać przychód naszej firmy. Dodatkowo stajemy przed pytaniem, czy pieniądze przeznaczone na szkolenie nie okażą się zmarnowane ? wykwalifikowany pracownik jest bardziej cenionym pracownikiem na rynku pracy, co oznacza, że prezesi konkurencyjnych firm będą mogli podejmować próby przejęcia danego pracownika.

program mini marketProgram Mini Pc Market - oprogramowanie Polkas Kraków

Jednak niezależnie od wątpliwości, w dłuższym rozrachunku zorganizowanie coachingu okaże się dobrym rozwiązaniem. Nasi pracownicy nauczą się bowiem odpowiedniego podejścia do klienta, rozmowy z nim, umiejętności asertywności i jasnego artykułowania swoich myśli, co zapewni nam na pewno większą sprzedaż, ale również dużą grupę zadowolonych osób, które z chęcią zarekomendują naszą firmę swoim znajomym, dzięki czemu budżet nadszarpnięty przez zakupione szkolenie dla pracowników zostanie bardzo szybko zreperowany. Jeśli zaś chodzi o obawy odnośnie odejścia pracownika z firmy, sugeruję, iż jedynie wystarczy zapoznać się z zasadami efektywnego zarządzania ludźmi, czyli metod motywacji za dobrze wykonane zadania. Wyrobienie w sobie nawyku szacunku do pracownika, pochwały oraz premie za dobrze wykonane zadania doprowadzi do przywiązania pracownika do firmy, w której pracuje.