Gotowanie cytaty

Tłumaczenia ustne umożliwiają komunikację pomiędzy rozmówcami reklamującymi się w dwóch innych językach traktowanych bądź w wypadku, gdy jedna z kobiet posługuje się językiem migowym. Sama czynność określana mianem tłumaczenia ustnego, to przekazywanie identycznego znaczenia między ludźmi operującymi innymi językami, i końcem tej inicjatyw jest nawiązanie komunikacji i przekazywanie informacji. Tłumaczenia ustne w przeciwieństwie do tłumaczeń pisemnych, dzieją się w czasie tym, co oznacza, iż przekład wypowiedzi zawsze wykonywany jest na bieżąco. Jest kilka metod tłumaczenia ustnego, a najbardziej swymi także powszechnie stosowanymi są tłumaczenia symultaniczne oraz konsekutywne. Tłumaczenia ustne symultaniczne stosowane są podczas międzynarodowych konferencji, gdzie wypowiedzi zagranicznych gości określane są przez lekarzy wysłuchujących przemówień przez słuchawki w dźwiękoszczelnych kabinach.

Symultaniczność tych przekładów liczy na równoczesnej translacji ze słuchu, gdzie komunikat docelowy powstaje już po usłyszeniu uwag w stylu wyjściowym. Tłumaczenia ustne konsekutywne dotyczą z zmiany sytuacji, kiedy tłumacz rozpoczyna interpretowanie i translację dopiero po ukończeniu wypowiedzi przez prelegenta. Zwykle tłumacz konsekutywny istnieje w pobliżu rozmówcy podczas wysłuchiwania mówcy oraz tworzy w trakcie notatki, zaś później wygłasza przemówienie w języku docelowym imitując możliwie najwierniej stylistykę oryginalnej wypowiedzi. Wszystka z wymienionych technik tłumaczeń tworzy znajome decyzje oraz zalety, a nie sposób jednoznacznie orzec o mocy każdej z nich. Rzecz jasna, są także nowe metody tłumaczenia ustnego (np. tłumaczenie szeptane, tłumaczenie zdanie po daniu lub tłumaczenie a vista), które posiadają klimat bardziej bezpośredni dodatkowo nie wymagają aż tak szerokiego zaangażowania jak wcześniej wymienione techniki, stąd znajdują zastosowanie podczas spotkań nieformalnych.