Gaszenie pozaru auta

Podczas prób gaszenia pożarów wielu ludzi odruchowo sięga po wodę. Istnieje więc najprostszy także najbardziej atrakcyjny środek gaśniczy. Jednak strażacy, specjaliści od gaszenia pożarów, nie ciągle się na nią przesadzają. Wybór środka gaśniczego zależy od opalającego się materiału.

Piany gaśnicze Piany gaśnicze świetnie kontrolują się między innymi podczas pożarów cieczy palnych takich jak benzyna czy alkohole. Pianą nie można gasić palących się metali alkalicznych czy instalacji elektrycznych a wszelkiego co mówi z wodą. Z zmianie proszki gaśnicze są najwszechstronniejsze zastosowanie. W współzależności z posiadanego składu mogą stanowić używane do gaszenia niemal wszystkich palących się materiałów. Gazy gaśnicze, z jakich najczęstszy jest dwutlenek węgla, pomocne są w gaszeniu pożarów węgla kamiennego, koksu i siarki i takich metali jak potas, sód, wapń, żelazo i cynk. I woda doskonale robi nasze zamierzenie w zetknięciu z palącymi się ciałami stałymi pochodzenia organicznego, kiedy na przykład drewno, papier, węgiel, słoma.

Steam fire extinguishing czyli para jako środek gaśniczy Podobne leczenie jak woda ma para jako materiał gaśniczy (steam fire extinguishing). Pewno być przyjmowana w przypadkach płonięcia tych jedynych materiałów. Zasadnicza różnica między parą a wodą liczy na tym, że wodę można grać w jakimś miejscu, a parę jedynie w oddzielnych mieszkaniach o pojemności nie ważniejszej niż 500 metrów kwadratowych. W popularniejszych pomieszczeniach działanie pary pokazuje się nieefektywne. Do dobrego gaszenia pożarów niezbędna stanowi nie tylko znajomość środków gaśniczych właściwych do innych substancji, ale też prawdy ich wykorzystywania i dostarczania w rejon pożaru.