Gasic pozar tlumaczenie

Pożary, które występują w osobnych pomieszczeniach, o niewielkiej kubaturze najczęściej są gaszone przy zachowaniu pary wodnej. Parę dostosowuje się w miejscach, w których pojemność wynosi około 500 m3. Powinny wówczas istnieć pomieszczenia szczelne. Para jako sposób gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych przestrzeniach nie potrafi być użyta, ze względu na jej daleko prosty ciężar właściwy, co zabiera się na niewykonywanie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Także w sukcesu małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej jeszcze jest mało wydajne i skuteczne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w których poświęca się parę wodną do ubezpieczenia i zapobiegania pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten środek gaśniczy kieruje się też do ugaszania pożarów ciał stałych, jakie nie mogą być ugaszone w produktu kontaktu z wodą.

Para wodna zapewne być jednocześnie wykorzystywana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura wynosi co najmniej 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie owym niezwykle aktywne im cieńsza będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych alkoholi w powierzchni spalania. Jest również obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której niemożliwe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i alkoholi w obszarze strefy spalania i zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia i brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest całkowicie najbardziej wydajny przy wykorzystaniu pary nasyconej, która proponowana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.