Ewidencja obrotu nieudokumentowanego

Prowadzimy sklepem, w jakim obrót ewidencjonujemy przy wykorzystaniu kasy. Bardzo często, klienci za zakupiony towar chcą zapłacić w walucie obcej, głównie w euro. Czy ewidencja na kwocie fiskalnej w zagranicznej walucie jest dodatkowa?

W stosunku z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do czynienia wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z jakiejś sprzedaży, a również do robienia wydrukowanego dokument klientowi.

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, również kiedy w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który obejmuje informacje, które powinny znajdować się na paragonie fiskalnym, koniecznie musimy oznaczać walutę, w której ewidencjonowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

Główne kryteria oraz warunki techniczne, jakie pragną robić kasy rejestrujące zapisane są choć w punkcie 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak więc, w zasadę § 14 ust. 1 tego rozporządzenia program do sprzedaży w biznesie powinien być m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w jakiej ewidencjonowana jest sprzedaż, bądź jej skrótu, a też zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie chwile i czasu zmiany; zapisania daty i czasu zaczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w innej walucie w świadomości fiskalnej, a ponadto przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na dalekie waluty, przy czym wynik przeliczenia zgodnie z daniem kosztu i złożeniem zapłaty wymaga być wprowadzony na paragonie fiskalnym po logo fiskalnym z logo danych jednostek; przeliczenie musi zostać uszyte z czułością nie krótszą niż sześć znaków po przecinku, a efekt przeliczenia musi stać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

I do oznaczenia skrótu nazw walut obcych odnosi się oznaczenia, jakie są stosowane przez Swój Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma cel prowadzić sprzedaż towarów na myśl konsumentów, którzy uiszczają wartość w walutach obcych, to co do zasady, musi posiadać kasę fiskalną, zaopatrzoną w pracę, która umożliwi przeliczenie kursu walut.

Z form, która stała przedstawienia w pytaniu można wywnioskować, iż opłata za nabyte produkty uznaje żyć zapisywana w euro, w okresie gdy wartość umowie będzie odzwierciedlona w złotówkach. Przepisy, które dotyczą VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy wziąć do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.