Erp system used by apple

Systemy ERP, czyli planowanie zasobów przedsiębiorstwa z angielskiego enterprise resource planning, tłumaczone przez producentów również jako zaawansowane planowanie zasobów – to określenie klasy systemów informatycznych, które działają wspomaganiu zarządzania spółką z pozostałych obszarów biznesu. Systemy ERP są złożone przeważnie z wielu modułów. Integracja modułów tworzona jest bez duplikacji informacji. Moduły ERP są następcą modułów MRP II.
Wspomaganie zarządzaniem firmy może mieć wszystkie lub część szczebli zarządzania oraz pomaga w optymalizacji wykorzystania zasobów firmy i zachodzących w nim procesów.

Systemy ERP są rozwinięciem systemów MRP II. Podstawowym ich faktem jest podstawa danych, jaka jest zawsze wspólna dla ludziach pozostałych modułów. Moduły te zwykle obejmują następujące obszary:

magazynowanie towarów;
rozporządzanie zapasów;
obserwowanie realizowanych dostaw;
pracowanie i wzrost produktów;
zarządzanie organizacjami i obiektami przemysłowymi;
mienie i zarządzanie produkcją;
zaopatrzenie;
promocja i sprzedaż;
zarządzanie relacjami z klientami;
pracowanie i przebieg procesów
finanse i księgowość.

W zestaw modułów ERP mogą tworzyć i inne moduły, jak np. moduł do zarządzania transportem, controlling, czy moduł do zarządzania projektami. Systemy ERP zezwalają na dopasowanie ich do środki konkretnych firm, m.in. dlatego, że dane moduły mogą być wzajemnie niezależne z siebie.

Rozbudowane możliwości
Systemy ERP są na końcu elastyczne, że dają nam możliwość dokładnego dostosowania go do spraw firmy. Wykwalifikowany robotnik lub firma informatyczna może stworzyć pomosty, które stosują system ERP z drugimi pomysłami i aplikacjami wymaganymi w życiu przedsiębiorstwa. Plusy z obecnego rozwiązania są oczywiste. Pełna integracja narzędzi informatycznych:
ułatwia procedury działających w wartości,
automatyzuje powtarzalne procesy minimalizuje czas niezbędny na pozycję.